„Szelek szárnyán szárnyalnak” a református iskolások Orosházán

Akt.:
„Szelek szárnyán szárnyalnak” a református iskolások Orosházán

80.402.680,- Ft összegű támogatást nyert az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében.

Az iskolának az  „Innovatív iskolák fejlesztése” c. pályázati kiírás, „Szelek szárnyán szárnyalunk” című, TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-1007 jelű pályázatát ítélte támogatásra érdemesnek a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága.

Az országosan beadásra került 1718 pályázatból mindösszesen 103 projektet támogat az Irányító Hatóság.  Az iskola öröme határtalan.

A támogatásból mintegy 16 millió Ft kerül eszközbeszerzésre, 5 millió Ft pedagógus továbbképzésre, a többi pénz a színes gyermekprogramokat támogatja, a projekt megvalósítását, működtetését finanszírozza.

A tanulók a következő 24 hónapban pályázati pénzből vehetnek részt nemzeti hagyományok és helytörténeti ismeretek feldolgozásában, öko-táborokban, angol nyelvi témaheteken, vívás-, kézilabda- és úszásoktatásban, elsősegély-nyújtási tanfolyamokon, félévente egészségnapokon, családi életre nevelést célzó programokon, sportkirándulásokon, sportválasztó tevékenységekben, valamint komplex közlekedési ismeretek oktatásában. Mindezek sikerét biztosítja a sportfelszerelések, mikroszkópok, speciális egészségfejlesztési programokhoz kapcsolódó eszközök, ambu-baba, defibrillátor, informatikai, stb. eszközök beszerzése.

Az iskola tantestülete a pályázat révén hatalmas lendületet ad a reájuk bízott, szárnyaikat még csak próbálgató tanítványoknak..
SZUPERINFO.HU