2 milliárd forint feletti eredmény 2012-ben a MÁV Csoportnál

2 milliárd forint feletti eredmény 2012-ben a MÁV Csoportnál
Több évtized óta 2012 volt az első év, amelyet – a hatékonyságjavító intézkedéseknek, valamint a pályaműködtetési szerződés szerinti állami finanszírozásnak köszönhetően – a MÁV Zrt. pozitív üzemi eredménnyel zárt. A csoportszinten is kedvező eredményalakuláshoz hozzájárult, hogy a nemzetközi forgalom menetdíjbevétele 1,3 milliárd forinttal emelkedett 2011-hez képest, valamint nőtt a belföldi utasszám is – a szolgáltatási színvonal folyamatos javítása mellett. A vállalatcsoport konszolidált mérleg szerinti eredménye 2,3 milliárd forint.

 

A 2012. évi konszolidált adatok is egyértelműen azt mutatják, hogy a MÁV Csoport a korábbi időszakoknál jelentősen hatékonyabban, takarékosabban gazdálkodott. A vállalatcsoport konszolidált eredménye 2,3 milliárd forint.

 

Nagy előrelépés az, hogy – a korábbi évekkel ellentétben – a Magyar Állam és a MÁV Zrt. között megkötött, 2011-2015. évekre szóló pályaműködtetői szerződés keretében az állam a vasúti infrastruktúra működtetési költségeit megtéríti, vagy garanciát vállal a pótlólagos forrásbevonásra. A közszolgáltatási szerződések megléte képezi az alapot a MÁV és a MÁV-START üzleti tevékenységének hosszú távú tervezéséhez.

 

Évtizedek óta először pozitív az üzemi eredmény a MÁV Zrt.-nél

Évtizedek óta 2012-ben volt először pozitív (2,9 milliárd forint) az anyavállalat MÁV Zrt. üzemi eredménye, ami egyértelműen a hatékonyabb gazdálkodást, valamint a kiegyensúlyozottabb állami finanszírozást mutatja. A pályaműködtetés 2012-ben nullszaldós eredménnyel zárt, a 2011-ben megkötött pályaműködtetési szerződés alapján folyósított összesen 67 milliárd forint állami költségtérítésnek is köszönhetően. A nyereséges gazdálkodás mellett az anyavállalat 6,5 milliárd forintos vesztesége alapvetően a historikus adósságterhekhez kapcsolódik. A korábbi évek finanszírozási hiányainak kamatköltségei a társaságra jelentős veszteséget, törlesztési kötelezettséget rónak.

A MÁV-nál folyik a megörökölt, cégcsoporton belül lévő párhuzamosságok felszámolása, cél a szinergiák kihasználása, költséghatékony technológiai fejlesztések zajlanak, valamint a szervezetben meglévő tartalékok hasznosítása, a folyamatok újraszervezése. Korábban külső vállalkozók által végzett feladatok ellátása is cégcsoporton belül történik. Így például a visszaszervezett felsővezeték-karbantartás milliárdos megtakarítást jelent, valamint a MÁV pályakarbantartó- és javító leányvállalatai is – a korábbi évekkel ellentétben – alapvetően saját munkaerőt vesznek igénybe.

A csoport beruházásainak zömét az anyavállalat korábbi években elmaradt pályainfrastruktúra felújítási munkáinak megvalósítása, valamint a jármű-beruházások tették ki. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által állami és uniós forrásból megvalósított pályafejlesztések 2012. évben 74 Mrd Ft összegben valósultak meg.

 

Erősödött az utasbarát szemléletmód, személyszállítási értéklánc

A személyszállító leányvállalat MÁV-START Zrt. 2012. évi 2,2 Mrd Ft-os nyeresége meghaladta a bázis évit, alapvetően a nemzetközi személyforgalmi teljesítményekkel összefüggésben, piaci bevétel növelés révén, a közszolgáltatás nullszaldóra történő állami finanszírozásával. A bázishoz képest javult a nemzetközi forgalomban közlekedtetett vonatok eredménye. Belföldi forgalomban (142,5 millió utasfő) nőtt a fizető utasok, ezen belül a teljes árú jeggyel utazók száma, javult az ülőhely kihasználtság.

A MÁV-START Zrt. mintegy 9 milliárd forintos hatékonyságjavulást, jelentős költségmegtakarításokat (karbantartás, vontatási célú villamos energia, biztosítási díjak csökkenése stb.) ért el a bázishoz képest. A MÁV-START Zrt. eredménypozíciója 2012-ben – az állami szerepvállalást is figyelembe véve – 0,9 milliárd forinttal javult, úgy, hogy közben az állami költségtérítés 4,8 milliárd forinttal, a szociálpolitikai menetdíj hozzájárulás 3,3 milliárd forinttal csökkent a bázishoz képest. A megkötött közszolgáltatási szerződésben a korábbiaknál nagyobb hangsúlyt kapott a szolgáltatás minőségi paramétereinek teljesítése, több tucat kocsi felújítása történt meg, valamint egyebek közt megvalósult a motorvonatok utastájékoztató rendszerének fejlesztése. Nagyszabású wifi program is indult, mely révén már több száz vasúti kocsiban érhető el az ingyenes vezeték nélküli internet szolgáltatás az utasok számára. 2012-ben folytatódott a személyszállítás és az azt kiszolgáló folyamatok optimalizálása. A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. és a MÁV-GÉPÉSZET Zrt. adminisztratív állománya a MÁV-START Zrt.-be integrálódott.

A vontatási leányvállalat MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi nyeresége (2,5 milliárd forint) jelentősen meghaladta a bázisévet, a magánvasutak számára nyújtott vontatási szolgáltatások teljesítményének növekedése révén a vontatási teljesítmény (vonatkilométer) összesen 3,7%-kal emelkedett. Az eredmény javulásában szerepet játszott a kedvezőbb árfolyam alakulás is. 2012 elejére a vállalat üzembe helyezte mind a 25 darab új TRAXX mozdonyát.

A MÁV-GÉPÉSZET Zrt. járművek karbantartását, javítását, felújítását végzi 6 telephelyen és 33 fióktelepen. A menedzsment jelentős bevételnövelő és költségcsökkentő intézkedéseket tett. A cég a személykocsi és vontatójármű javítás mellett 2012-ben megkezdte két IC+ kocsitípus legyártását, pályázati forrás felhasználásával.

 

Jelentős hatékonyságjavulás pályavasúti leányvállalatoknál

A MÁV Csoport építéssel, karbantartással foglalkozó vállalatai közül a legjelentősebb a MÁV FKG Kft. A MÁV FKG Kft.-be 2012 első felében beolvadt a MÁV GÉP Kft. Az országszerte mintegy 1500 főt foglalkoztató MÁV FKG Kft. 1 milliárd forintos nyereséget ért el a menedzsment intézkedéseivel (megtakarítások, alvállalkozók helyett saját foglalkoztatás stb.) amellett, hogy rezsi óradíjait jelentősen csökkentette. A vállalat éves nyereségének döntő részét termelő eszközei felújítására valamint termelésnövelésre fordítja.

A MÁV KFV Kft. (fő tevékenysége vágányhálózat geometriai mérések, síndiagnosztika, pályába kerülő anyagok minősítése, vasúti hidak vizsgálata) nyeresége évek óta folyamatosan növekszik; bevételeinek közel harmadát külső piacról szerzi, nemzetközileg is elismert, tevékenységében Közép-Európában piacvezető.

 

További konszolidált vállalatok is hozzájárultak az eredményhez

A MÁV Informatika Zrt. újraszervezte folyamatait, jelentősen csökkentve alvállalkozói megbízásait. A menedzsment hatékonyságjavító és költségcsökkentő intézkedései jelentős eredményt hoztak, fontos fejlesztési programok indultak. A vállalat 2013 tavaszától MÁV Szolgáltató Központ Zrt. néven működik tovább, tevékenységi köre 2013 júniusától jelentősen kibővült.

A MÁV KERT Kft. korábbi kertészeti alaptevékenysége kiegészült a pálya menti területek tisztításával, gyomtalanításával. 2012-ben ezt a feladatot közmunka program keretében is végezte 7 havi időtartamban, mintegy 800 fő alkalmazásával.

A ZÁHONY-PORT Zrt. – melynek fő tevékenysége raktározás, tárolás, szállítmányozás – technológiai fejlesztést hajtott végre, racionalizálási intézkedések keretében csökkent a vezetői szintek száma, mérséklődtek a társaság működési költségei. A MÁV Ingatlankezelő Kft. alapvetően a MÁV ingatlanjainak üzemeltetését végzi, emellett külső piacok kiszolgálására is vállalkozik. A vállalat növelte a vasúti területek takarítási gyakoriságát. A Kormány a céget jelölte ki a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvényben rögzített ingatlankezelési feladatok ellátására.

A MÁV Vagyonkezelő Zrt. alaptevékenysége az ingatlanhasznosítás. A pangó ingatlanpiacon az eladások száma nem emelkedett, ugyanakkor ingatlan bérbeadás területén a bevételi tervet sikerült felülteljesíteni, a 2012. évi ingatlanbérleti díjbevétel 4,6 milliárd forint (ehhez 0,3 milliárd forint használati díj bevétel társul).

 

 

A MÁV Csoport konszolidált mérleg szerinti eredménye 2,3 milliárd forint. A társaság saját tőke/jegyzett tőke aránya a törvényi előírásoknak megfelelő. A kötelezettségek 2012. évi értéke 49,1 milliárddal alacsonyabb, mint a bázisévi. A MÁV Csoport teljes körűen konszolidált vállalatainak zárólétszáma 36 641 fő volt 2012-ben.

 

(MÁV Zrt.).
SZUPERINFO.HU