73 milliós rés a csornai költségvetésen

73 milliós rés a csornai költségvetésen
Csak abban volt egyetértés, hogy majd később tárgyalják a költségvetést. Két hét múlva újra megpróbálják.

A költségvetést is tárgyaló testületi ülés egy órás zárt üléssel kezdődött, ahol négy napirendet tárgyaltak meg a nyilvánosság kizárásával.

A nyílt ülés is jelezte tán a költségvetés helyzetét, hogy sokadik napirendként „tárgyalta” a testület. Előtte díjemelésekről hoztak határozatokat (közterület használat, lakás, nem lakás bérleti díj). Ezek a díjemelések kimondva is a költségvetés nehézségeinek enyhítését szolgálták.
Döbrössy Adrienn jegyző a polgármesteri hivatal átszervezését terjesztette a testület elé. Ezt egyrészt indokolta a feladatok átszervezése, egy részét elvitte a járás, másrészt a takarékosság kényszere. A korábbi négy osztályból háromra tett javaslatot, értelemszerűen egy osztályvezetővel kevesebbel. Bár minden bizottság támogatta a javaslatot, az ülésen kérdés, hozzászólás nélkül a FIDESZ-KDNP képviselői minden változtatásra nemmel szavaztak, így a hivatal egyelőre marad a régiben, függetlenül attól, hogy hogy a járás elvitt vagy húsz embert. Ekkor már érezhető volt, hogy a költségvetés sem lesz egy diadalmenet.

Dr Turi György polgármester drámai szavakkal vezette be a költségvetést. Elmondta, hogy hatalmas változások történtek, amiből Csorna – mint az összes többi önkormányzat – nagyon rosszul jött ki. Elveszítette ugyan a kórházat és az iskolákat az önkormányzat, de az állam több pénzt vett el az önkormányzattól, mint feladatot. A polgármester elmondta, hogy az állam 2010-ben 94,8 millió, 2011-ben 20,5 millió forintot vont ki a csornai költségvetésből, idén pedig 98 millió forintnyi olyan feladatot írt elő az önkormányzatnak, amire nem adott forrást. Tavaly még 4 milliárd felett volt a költségvetés főösszege, idén 1,8 milliárd forint lesz. Ebből kell fenntartani a maradék intézményeket, és az időközben még az állam által adott plusz feladatokat. Ilyenek a múzeum fenntartás, a Csukás és az Arany iskolák diákjainak étkeztetése, valamint a Csukás és a Szilágyi Erzsébet kollégium fenntartása. Ahogy a polgármester fogalmazott:
 – Olyan diákok ellátását kell nekünk fizetni, akik nem is csornaiak. Tavaly 1 milliárd 14 millió forint állami finanszírozást kapott Csorna, idén 378 milliót, a csökkenés tehát 636 millió forint. Egy fillért nem kap az önkormányzat a csornaiak által befizetett személyi jövedelemadóból, sőt a helyben beszedett gépjárműadó  60 %-át is elviszi az állam, ami eddig teljesen helyben maradt. Ilyen körülmények között 349 milliós hiánnyal indultak, amit az intézményekkel folytatott szakmai egyeztetéseken 73 millióra csökkentettek le. Ekkor frakció egyeztetést tartottak, de ott semmilyen javaslat nem hangzott el a hiány csökkentésére, így saját javaslatot terjesztett a testület elé, ami már eltünteti a 73 milliós hiányt.

Unger Ferenc könnyvizsgáló elmondta, hogy óriási változások történtek az önkormányzatoknál a szabályozás és a finanszírozás területén is. Az előterjesztett költségvetési javaslatot a megváltozott jogszabályoknak megfelelőnek minősítette, de felhívta a figyelmet a veszélyeire és problémáira. Megállapította, hogy az önkormányzat költségvetési helyzete 2013-ra egyértelműen romlott. Törvényi tiltás értelmében hiányt nem tartalmaz, de nincs meg a belső egyensúly sem a működés, sem a felhalmozás területén. A fennmaradó hiány fedezete a maradvány. ( a hiány fedezete tehát a kötvényből még megmaradt pénz, vagyis hitel, ami a legveszélyesebb út, hitelből működési kiadásokat fizetni  a szerk.)
Háncs Károly kifejtette, hogy a költségvetés tárgyalása és elfogadása törvénytelen lenne, mert mindegyik bizottság nem tudta megtárgyalni.
Dr Turi György polgármester új időpontot javasolt a költségvetés tárgyalására, és kisebb huzavona után megegyeztek a február 25-ben.

Ezt követően az MSZP által kezdeményezett törvényességi vizsgálat megállapításaival kapcsolatos határozatokról tárgyalt a testület. A megyei kormányhivatal törvénysértőnek minősítette az iskolák átadásáról szóló napirend zárt üléssé nyilvánítását. Előírta, hogy a jövőben hogy lehet zárt ülést elrendelni, és mivel a decemberi eljárás törvénysértő volt, a napirendet nyilvánosnak kell kezelni, és a jegyzőkönyvét a nyílt jegyzőkönyvhöz csatolni, hogy mindenki megismerhesse. A testület elfogadta ugyan a zárt ülés elrendelésének törvénysértő minősítését, és döntött, hogy ezután az előírt módon tartanak zárt ülést, de a decemberi napirendet továbbra is zárt ülésként kezelik. Szerintük ha jogsértő volt  is az elrendelés, a vita során olyan információk hangzottak el, ami szerintük indokolta – utólag – a zárt ülést. Az ott elhangzottakat tehát továbbra sem ismerhetik meg az érdeklődők.

– „Romlik a közbiztonság Csornán.”- e szavakkal indokolta a polgármester a közvilágítás korszerűsítéséhez kapcsolódó félelmeket. KEOP támogatásból a közvilágítási izzók energiatakarékos LED izzókra történő cseréjére készül az önkormányzat. Kérdésként merült fel az a híresztelés, hogy a cserével csökken majd a világítótestek száma. Elhangzott az az ígéret, hogy mindenhol megmarad a lámpa, csak az izzókat cserélik ki energiatakarékosra.

(Forrás: infoRábaköz.hu)

Címkék:


.
SZUPERINFO.HU