A tiltakozó lakók véleménye nem vész el

A tiltakozó lakók véleménye nem vész el
A Budai fonódó villamoshálózat projektet bírálták előző számunkban a megvalósítás helyszínén lakók. Panaszukat meghallgatták.

A lakók súlyos problémaként rótták fel, hogy panaszaikat nem volt, aki meghallgassa. A budapesti Szuperinfó közölte a beadványukat, melyet később a Budapesti Közlekedési Központ lakossági fórum keretében befogadott. A BKK az üggyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adta. A lakosok által összeállított, a projekt által érintett térségből 153 aláírást tartalmazó dokumentumot a 2013. április 3-ai lakossági fórumon átadták a lakók a BKK részére, az korábban nem érkeztek meg társaságunkhoz, de természetesen a II. kerületi önkormányzat alaposan és mindvégig képviselte a helyben élők szempontjait, érdekeit. A budai fonódó villamoshálózat megvalósításának alapvető célja, hogy a főváros budai oldalán egy környezetkímélő, megbízható és gyors eszközzel megvalósítsa az észak-déli átjárhatóságot.Kevesebb zaj 

A BKK előtt is pontosan ismert az, hogy a budai fonódó villamoshálózat kialakításával a Margit híd budai hídfője térségében bizonyos háztömbök parkolási lehetőségei jelentősen szűkülnek, továbbá tisztában vagyunk azzal, hogy a jelenlegi, rossz állapotú villamospályákon közlekedő, korszerűtlen járművek aggodalmat váltanak ki a beavatkozási területen élőkben. A negatív hatások minimalizálása céljából a fejlesztés műszaki tartalmát jelentősen kibővítettük, melynek keretében a Török utcában és a Vidra utcában teljes hosszon, a Frankel Leó utcában és a Bécsi úton pedig a Margit körúttól a Nagyszombat utca vonaláig korszerűsítjük a villamospályát, az útpályát és a járdákat is, a felsorolt területek tehát faltól-falig megújulnak. Az előzőeken túl a nagykörúti villamosok leromlott és igen jelentős zajterhelést okozó, nagypaneles pályaszakaszát is korszerűsítjük a Margit híd budai hídfője és a Török utcai csomópont között. A korszerűsítés során a jelenlegi környezetvédelmi előírásoknak megfelelő zaj- és rezgéscsillapítási képességű pályaszerkezeteket építünk, melyek biztosítják azt, hogy a beavatkozási terület jelentős részén érdemben csökkenjen a maihoz képest a zaj- és rezgésterhelés, illetve a fennmaradó területeken a jelenlegihez képest semmilyen növekedés ne legyen a zaj-, illetve rezgésterhelés tekintetében. Jelenleg a 17-es villamosok óránként és irányonként 6 alkalommal indulnak, míg a fejlesztést követően a 19-es, 41-es és 61-es villamosok csúcsidőszakokban 16, napközben 14, az esti időszakban 9, hétvégén napközben pedig 12 alkalommal közlekednek majd óránként egy irányba. 

Tervezett forgalom 

A tervezés során számtalan mérés és szimuláció készült arról, hogy a növekvő villamosforgalomnak milyen hatása van a közúti közlekedésre, és részletesen elemzésre került a jelenlegi és a tervezett forgalmi rend is. A vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy a közúti forgalom jelenlegi kapacitása a projekt hatására nem csökken, így a közúti forgalom lassulása, illetve ebből eredő környezeti többletterhelés nem várható. A Frankel Leó utca Margit körút és Vidra utcai közötti szakasza továbbra is gyalogosfelület marad, amelyen a villamos északi irányba át fog haladni, csúcsidőszakban 7-8, napközben 10, este 20, hétvégén pedig 15 percenként. Mivel a villamos az aluljáró lépcsőlejárata helyén fog bekanyarodni, a jelenleg a területen található fák továbbra is megmaradnak, azokat nem szükséges kivágni. Az aluljáró déli oldalán a lépcsőkar megszüntetésével a díszburkolattal ellátott gyalogosfelület mérete jelentősen növekszik. A Frankel Leó utcai gyalogos-aluljáró teljes elbontását tervezzük, mivel annak későbbi hasznosítása valóban nehézkes volna úgy, hogy csak a déli oldali lépcsőkarokról közelíthető meg. Az aluljárónak már ma sincs közlekedési funkciója, mivel a Margit híd felújítása keretében létesített felszíni kijelölt gyalogátkelőhely biztosítja a Margit körút akadálymentes keresztezését a gyalogosok számára. 

Egyeztetnek a lakókkal 

A legutóbbi lakossági fórumon elhangzott észrevételek alapján a tervezőnk bevonásával ismételten felülvizsgáljuk a bemutatott forgalmi rendeket, és továbbra is vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy az elvesző parkolóhelyek egy részét néhány perces gyaloglási távolságon belül visszapótoljuk. A részletek kidolgozását követően tervezzük továbbá elképzeléseink ismételt bemutatását, kifejezetten a Margit körút – Frankel Leó utca – Török utca háromszögben élők részére.

 

BKK Sajtókommunikációs Iroda

 .
SZUPERINFO.HU