Aljegyzőt keres a csornai önkormányzat

Aljegyzőt keres a csornai önkormányzat
Csorna Város Polgármestere a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján pályázatot hirdet aljegyző munkakör betöltésére.

A munkakör megnevezése: aljegyző

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama::A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9300 Csorna, Szent István tér 22.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A jegyző helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
– hatósági feladatokat ellátó osztály vezetése.
– hatósági feladatok ellátása,
– képviselő-testületi előterjesztések készítése,
– rendeletalkotás előkészítése,
– részvétel képviselő-testületi és bizottsági üléseken,
– szerződések készítése,
– szabályzatok készítése,
– kapcsolattartás az önkormányzat jogi képviselőjével.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 35/2001. (XI. 26.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet,
– igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy nokleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,
kinevezést követően vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

próbaidő: 6 hónap

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló okirat(ok) másolatai,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Turi György polgármester nyújt, a 06/96/590-112-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a dr. Turi György Csorna Város Polgármestere címére történő megküldésével (9300 Csorna, Szent István tér 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 178/2013/1., valamint a munkakör megnevezését: „Aljegyző”.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy azt legkésőbb a beadási határidő napján ajánlott küldeményként postára adják. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a polgármester dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 22..
SZUPERINFO.HU