Álláspályázatokat írt ki a kapuvári kórház

Akt.:
Álláspályázatokat írt ki a kapuvári kórház

A Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet a közalkalmazottak jogállásáról szóló  törvény alapján pályázatokat hirdet. Jelentkezni levélben lehet az alábbi feltételek mellett.


1 fő részére pszichológus munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: Határozott idejű, legalább 1 év
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős
A munkavégzés helye: Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet, Kapuvár
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
– Szakszolgálati tanácsadói feladatok ellátása az intézmény Mozgásszervi Rehabilitációs, valamint Pszichiátriai Rehabilitációs Osztályain.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– Egyetem, pszichológus végzettség
– Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).
– Büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz
– a kiírásnak megfelelő szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában  részt vevők a pályázati anyagot megismerjék, anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2013. február 1-től tölthető be.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt  Dr. Horváth Istvánné Ápolási Igazgató nyújt, az 596-503-as telefonszámon.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. január 25.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a következő címre történő megküldésével:
Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet, 9330 Kapuvár, Lumniczer Sándor utca 10.
Kérjük a borítékon feltüntetni a KSZK pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot (006-1/2013), valamint a munkakör megnevezését: pszichológus.

1 fő dietetikus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet, Kapuvár
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az intézményben a betegek étkezésével kapcsolatos feladatok ellátása, felügyelete, diétás kezelések megvalósítása az orvos elrendelése alapján, normál és diétás étlapkészítésben való részvétel, a munkaköri leírásban rögzített dokumentációk vezetése, diétás tanácsadás a betegek részére, intézeti továbbképzésekben való részvétel, kapcsolattartás az intézmény vezető főorvosaival, orvosaival, az élelmezésvezetővel és a betegekkel.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– Főiskola, dietetikus,
– Büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Önéletrajz.
– A kiírásnak megfelelő szakmai végzettséget igazoló diploma másolata.
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– Hozzájárulás a pályázat elbírálásában résztvevők betekintési jogához.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A KSZK megjelenés dátuma: 2013.01.10.
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Horváth Istvánné Ápolási Igazgató nyújt, az 596-503-as telefonszámon.
A benyújtás határideje: 2013. január 31.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a következő címre történő megküldésével:
Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet, 9330 Kapuvár, Lumniczer Sándor utca 10.
Kérjük a borítékon feltüntetni a közigállás pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot (006-2/2013), valamint a munkakör megnevezését: dietetikus.

A pályázatok elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálására összehívott bizottság elbírálja a határidőben érkezett, kiírásnak megfelelő pályázatokat, jegyzőkönyvet készít, értesíti a pályázaton résztvevőket az eredményről. Kizárólag a határidőben beérkezett, kiírásnak megfelelő pályázatokat áll módunkban értékelni.
A pályáztató mindkét pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja..
SZUPERINFO.HU