Az agy és a hit

Az agy és a hit
Csókai András, Príma primissima-díjas , nemzetközileg elismert idegsebész volt a vendége a Keresztény pedagógusok társaságának 2013. április 4-én Szentesen, a Művelődési és Ifjúsági Házban.

Előadásának elején azt a félreértést oszlatta el, hogy a tudomány és a hit nehezen lennének összeegyeztethetőek. Rengeteg példát hozott a 20. sz. legnagyobb tudósai köréből (Einstein, Bohr, Neumann János, Szentgyörgyi Albert), akik közismerten hívők voltak.

Felvetette azt is, vajon miért nem került be a kereszténység fogalma az Európa Unió alkotmányába, holott a szellemi örökség felsorolásába a görög-római kultúrát és a felvilágosodást megemlítik. Valószínűleg a fogyasztói társadalom logikájába nem fér bele a kihagyott érékrend. De mit értünk meg az európai kultúrából a kereszténység nélkül? Már azt sem tudnánk elmagyarázni, miért írunk épp 2013-at! Vagy miért épp vasárnap a munkaszünet. És egy idegen világból idetévedőnek milyen kultúrkincsekkel tudnánk reprezentálni az európai kultúrát? Kihagynánk a Notre Dame-t? A kölni, milánói pisai dómot? A Szt. Péter székesegyházat? Magyarországon a Mátyás-templomot…

Kihagynánk Michelangelo freskóit a Sixtusi kápolnában….

Ezen a ponton tért át Professzor úr a mindenki által ismert Ádám teremtése c. kép magyarázatára. Egy híres agykutató vette észre ugyanis, hogy a Teremtő és a körülötte lévő felhő az agy formáját mintázza. a vetítőn meg is jelent a kép,az anatómiai ábrával kiegészítve. Ezen kezdte elmagyarázni, hogyan működik az emberi tudat. Miért nem tárolódik minden minket ért inger? Mert csak azok az információk maradandóak, amelyeket érzelmeink „megjelölnek”. Életünkben csak az a tudás válik építő jellegűvé, termékennyé, amely az életünkkel, értékrendünkkel összekapcsolódik. Saját személyes példájával igazolta ezt. Előbb ugyanis mérnöknek tanult, de nem érzett semmilyen elhivatottságot a szakmájában. Aztán az orvosi egyetem elvégzését is hiábavalónak érezte. (Előadására jellemző kedves humorral megjegyezte: harminc fölött már harmadik diploma kedvéért már csak nem akart a balettintézetbe beíratkozni.) A magánéletében szintén sokáig nem találta a helyét.

Ekkor érintette meg a hit, és most, ötgyermekes családapaként, hívő emberként, kutató és gyógyító orvosként mindennek érzi az értelmét. A nehézségek természetesen nem múlnak el, csak más megvilágításba kerülnek..
SZUPERINFO.HU