Az óvodai beiratkozás időpontjai Kapuváron és a tagóvodákban

Az óvodai beiratkozás időpontjai Kapuváron és a tagóvodákban
Kapuvár Városi Önkormányzat közleménye.

A beíratás időpontja, helyszíne 

Kapuváron:

2013. március 5-6 napjain 08.00 – 16.00 óráig
A Király-tó Óvoda és Bölcsőde
KAPUVÁR, ARANY J. U. 10./A
Boros Imréné intézményvezetőnél
Óvoda felvételi körzete: Kapuvár Város közigazgatási területe

***

Babót, Himod, Osli, Veszkény, Vitnyéd tagóvódákban:
2013. március 5-6 napjain 10.00 – 16.00 óráig
A település tagóvodáiban a tagóvodák vezetőinél.
Óvoda felvételi körzete: a települések közigazgatási területe

***

Jogszabály alapján beíratásra kötelezett gyermek:
– 2013.december 31-ig ötödik életévét betölti
Az óvoda várja azon kisgyermeket és szüleit, akiknek gyermeke:
– a 2014. augusztus 31-ig 3. életévét betölti,
– az óvoda felveheti azt a 2,5 éves kisgyermeket is, aki a felvétel időpontjától számított fél éven belül betölti a 3. életévét

A beíratáshoz szükséges dokumen tumok :
– Gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímkártya
– Szülő nevére kiállított személyi azonosító és lakcímkártya
A beíratáshoz az alábbi dokumentumokat is kérjük:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
– a gyermek TAJ kártyája

(Forrás: infoRábaköz).
SZUPERINFO.HU