Balatonszemes szezonnyitó

Balatonszemes szezonnyitó
2013. június 1-jén, szombaton kezdődik a nyári szezon Balatonszemesen.„Emberek aranyban –Fejedelmi sírok leletei a sztyeppe piramisaiból” című  kiállítás Budapest, Debrecen és Keszthely után Balatonszemesre érkezik, és egész nyáron  itt is marad.

„A tárlat elemeit Szkíta fejedelmi temetkezések régészeti leletanyagának reprodukciói, valamint nagyméretű, a feltárást és a leletmentést bemutató képek, molinók alkotják. A tárlatanyag gerincét képező tárgyak döntő többsége az u.n. „Issyk-kurgánból” és a Berel mellett feltárt lovas temetkezés, világviszonylatban is ritkaság számba menő leleteiből származik, azoknak méret, és anyaghelyes reprodukciója. A reprodukciók hitelességét az Ostrov Krym, a feltárást végző, és a reprodukciókat pontosan és jogszerűen készítő, és a sok ezer éves leletanyag szerves részét is konzerválni, restaurálni képes régész-specialistának, Krym Altynbekovnak privát intézete szavatolja. A bemutatásra kerülő tárgyak ízelítőt adnak a teljes kultúrkör leletanyagából, megelevenedik általuk Berel és Issyk leletein kívül a Cárok völgyéből származó Tuvai lelet, és számos lelőhely emblematikus arany és ezüst tárgyai.Maga a tárlat nem csak az ásatások kézzelfogható eredményeinek, azaz a tárgyaknak, bemutatására alapul, hanem a teljes feltárási folyamatot bemutatja. A feltárást vezető és a restaurálást végző Ostrov Krym működésén keresztül végigvezeti a látogatókat a feltárás, a beazonosítás, a leletmentés, a konzerválás és a reprodukció munkafázisain. Megismerteti a közönséggel azt az emberfeletti munkát, mely során a három-négyezer éves szerves leletek, fából, bőrből, és vászonból lévő temetkezési emlékek is megelevenednek, és az aranyból, ezüstből készült szakrális tárgyak együttesét teljessé téve, egységes egészként mutatják be a sztyeppe urainak, kultúráját, képzettségét, gazdagságát.A tárlat látogatói átélhetik ezeknek a titokzatos földpiramisoknak a kutatását, a kincsek megtalálásának euforikus örömét, a leletek beazonosításának aprólékos, szinte nyomozati technikákat igénylő munkáját, és a restaurált leletek igéző szépségét megcsodálva egy időutazást tehetnek a lovasnomád kultúra fénykorába.A kiállítás helyszíne Balatonszemesen a 18. századi barokk stílusú Uradalmi Magtár, mely ma a Bujdosó Család tulajdonában áll. A kiállítás megnyitója a délutáni órákban lesz.Az ONOGUR Hagyományőrző Egyesület egésznapos programja a tábor építéssel kezdődik reggel 8 órától, a magtár mögötti téren:Az egyesület célja a magyar honfoglalás korának élményszerű bemutatása, terjesztése, hagyományaink felelevenítése, az alábbi programokon keresztül:• íjászbemutató, íjásztatás• közelharci fegyverbemutató• jurtás életkép megelevenítése (szövés-fonás, bőrözés, kovácsolás, fafaragás bemutatásával)• történelmi előadások a jurtában• gyerekeknek játékos foglalkozások, ügyességi feladatok, kézműves foglalkozások.A kiállítás megnyitása után  fellép: a Magyar Állami Népi Együttes. Az 1951-ben alapított Magyar Állami Népi Együttes hivatása és feladata a magyar nyelvterület néptáncának és népzenéjének, mint nemzeti értéknek a gyűjtése, életben tartása és színpadi formában való továbbadása. A MÁNE színpadi formában jeleníti meg a hagyományokhoz kötődő valamennyi műfajt: a historikus zenét, az autentikus népzenét és néptáncot, a dramatikus játékot, a hagyományos elemekből építkező világzenét és látványszínházat, valamint a táncházmozgalom valamennyi kortárs művészeti értékét. A színpompás, gazdag repertoár az együttest a világ legtöbbet utazó együtteseinek rangjára emelte: hat évtizedes fennállása alatt  a világ 50 országának színpadán lépett fel, és több mint 8 millió néző elismerését vívta ki. Az együttes szeptember 9-én ismét útra kel. Több mint 3 hónapig az Észak-Amerikai kontinensen vendégszerepelnek. Az ott bemutatandó „Magyar rapszódia” című műsorukat láthatjuk Balatonszemesen, június 1-jén.Szezonnyitó programunkra valamennyi érdeklődőt szeretettel hívjuk és várjuk.Takács József polgármester                                                                                                       Róka László igazgató.
SZUPERINFO.HU