Beiratkozási tájékoztató

Akt.:
Beiratkozási tájékoztató
A csongrádi Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola szeretettel várja a leendő első osztályos tanulókat.

Kínálatunk a leendő első osztályosoknak:
Hitoktatás: heti két hittanóra keretében ismerkedhetnek a gyermekek a keresztény hit és erkölcs alapjaival.

Sajátosságaink:
– Játékos nyelvi foglalkozás indul angol és német nyelven az 1. a-ban!
 – Delacato torna, alap atlétikai képzés és képzőművészet foglalkozás az 1.b-ben!

Informatika: 3. évfolyamtól informatika szakkör, 5. évfolyamtól órarendbe építve.

Sport: Jól felszerelt tornatermünkben számos sportolási lehetőség közül választhatnak tanulóink. Alsó tagozaton úszásoktatás, testnevelés órákba építve. Mindennapos testnevelés keretében néptánc/vagy társastánc választható heti 1 órában. Lehetőség van foci, atlétika, triatlon és kosárlabda gyakorlására is.
– Tehetséggondozó szakköreink kiemelkedő képességű diákjaink fejlődését segítik elő.
– Tanulmányaikban lemaradó gyermekeinkkel fejlesztőpedagógusok és gyógytestnevelők foglalkoznak.

Programjaink leendő elsősök és szüleik részére:

2013. március 20. szerda:
– előzetes jelentkezési lapok leadása az iskola igazgatóságán, vagy postai úton.

2013. március 21. csütörtökön 16.30-tól:
– „Iskolacsipegető”
– Szülőknek ismerkedő beszélgetés

Beiratkozás:
2013. április 4-én csütörtökön 13 órától 17 óráig
2013. április 5-én pénteken 8 órától 13 óráig

A beiratkozásnál a katolikus vallás előny, de nem feltétel.

Mai világunkban a gyermekük sorsát szívén viselő szülőknek nehéz döntést kell meghozni, amikor első osztályba íratják gyermeküket. Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani. Iskolánkba iratkozó gyerekek egy olyan iskolába fognak kerülni, ahol a keresztény értékek mellett az értelem, a lélek és a test egészséges fejlesztése a cél. Intézményünkben több éves, illetve évtizedes gyakorló pedagógiai múlttal rendelkező tanáraik lesznek, kiknek pedagógiai módszerüket a szeretet, a türelem és a törődés határozza meg.

Kedves Szülők!

Célunk az egyéni adottságoknak megfelelő, sokoldalú személyiségfejlesztés, a keresztény értékek átadása. Fontosnak tartjuk a tehetséggondozást, a gyengébbek felzárkóztatását. Szeretettel várjuk a leendő elsősöket és szüleiket!

1.a osztály tanítói:

Ferentzi Katalin ©
Majzik Zsanett ©

1.b osztály tanítói:

Pipeiné Dávid Judit ©
Sinkó Erzsébet ©

ISKOLÁNK BEMUTATÁSA

Iskolaépületünkben 7 tanterem, 8 szaktanterem (mindegyike interaktív táblával felszerelve), 1 tornaterem, ebédlő (szeptembertől), orvosi szoba, fejlesztő szoba, 24 modern géppel felszerelt számítógépterem szolgálja tanulóink oktatását, nevelését.

Katolikus iskolánkban magas szakmai színvonalon oktatjuk a ránk bízott gyermekeket, és hatékonyan gondoskodunk a legsebezhetőbb korosztály, a serdülő fiatalok neveléséről. Hisszük és valljuk, hogy egyházi iskoláinknak missziós feladatuk van az ifjúság felkészítésében.

Iskolánk elnyerte a színvonalas tehetséggondozásban kifejtett munkájáért az „ AKKREDITÁLT KIVÁLÓ TEHETSÉGPONT ” címet.

Környezettudatos életmód kialakításáért és szelektív hulladékgyűjtésben elért eredményéért iskolánk „ÖKOISKOLA” címet kapta.

Sikeresen pályáztunk a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók felzárkóztatására szervezett programokra.

Tehetséggondozásra írt pályázaton, több mint 1 millió forintot nyert iskolánk.

Részt veszünk az Iskolatej és Iskolagyümölcs programba, így minden tanulónk ingyenesen hozzájut az egészséges napi tízóraihoz.

 Alsó tagozatunk nagy felmenő rendszerben működik, a tanító nénik 4 évig segítik a diákokat.

Angol, illetve német nyelvet negyedik osztálytól tanítunk iskolánkban. Tekintve, hogy az alsós korosztály a legfogékonyabb az idegen nyelvekre, az 1-3. évfolyamon játékos nyelvi foglalkozásokat tartunk, heti két órában. A tényleges nyelvoktatás negyedikben kezdődik. Felső tagozaton heti három, 7-8. évfolyamon +2 idegen nyelvi órát tartunk fakultációs formában.

Számítástechnikát ötödik évfolyamtól tanítunk, de lehetőség van játékos informatikatanulásra 3. évfolyamtól. Az internet hozzáférés minden iskolai gépen biztosított.

A testnevelés óra keretében az alsó tagozatos diákok úszni tanulnak. Mindennapos testnevelés keretében a szülők gyermekeik számára választhatnak néptánc vagy modern táncoktatás között, heti 1 órában.

Három művészeti iskola telephelyeként működünk, melyek lehetőséget biztosítanak a szabadidő kultúrált eltöltésére, elősegítik a komplex személyiségfejlesztést:

– a Classic Művészeti Iskola keretében diákjaink moderntánc;
– a Grotta Művészeti Iskola keretében néptánc, képzőművészeti, hangszeres;
– a Galli János Művészeti Iskola keretében zeneoktatáson és dráma-színjáték tagozaton vehetnek részt diákjaink.

A nyolcadik osztály elvégzése után diákjaink 100 %-a felvételt nyer középiskolákba.

A mindennapi életbe beépülő hagyományaink:
A tanévet közös, ünnepélyes szentmisével kezdjük és fejezzük be (Veni Sancte, Te Deum).
Vasárnaponként gyermekmise.
Iskolánk névadóját, a Magyarok Nagyasszonya napján szentmisével, rajzversennyel ünnepeljük.
A napköziben adventi koszorú-, karácsonyi ajándék készítésével, mézeskalácssütéssel készülünk az ünnepre.
Karácsony előtt hangversenyt adunk a Nagyboldogasszony templomban.
Karácsonykor közös ünnepségen vesznek részt a diákok.
Farsang jelmezes ünnepe tanulóink számára is szívesen látogatott rendezvények.
Márciusban „Éltető elemünk a víz” címmel témahetet rendezünk a környezettudatos gondolkodás jegyében.
Húsvét előtt misztériumjátékkal, rajzpályázattal, vetélkedővel készülünk az ünnepre.
Gomb-Avató (jótékonysági) bál rendezése a szülőkkel közösen.
Májusban 3 hetet meghaladó projekt keretében a testvérosztályok együtt kutatnak, készülnek különböző témákban. (pl. egészséges életmód, néphagyományaink, bűnmegelőzés, közlekedési kultúra)
Projektzárásként a „Kéz a kézben” nap az egész család számára lehetőséget biztosít a közös játékra, együttlétre.
Tanév végén, a HÁLA-GÁLA ünnepen bemutatkoznak tehetséges tanulóink.
A péntek reggeleket közös áhítattal kezdjük a templomban.
A tanítás kezdetén és végén a katolikus osztályokba járó tanulók az órát tartó pedagógussal közösen imádkoznak.

TANÓRÁN KÍVÜLI ÉS SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK

Délután 3. évfolyamtól napközis ellátást biztosítunk, amelynek keretében a tanulás tanítása és tanulása mellett a szabadidő hasznos eltöltésre is nevelünk, kézműves foglalkozás, játéktanulás során.

Az első és második évfolyamon iskolaotthonos osztályt szervezünk.

Szakköreink lefedik oktatásunk teljes spektrumát, figyelmet fordítva a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra egyaránt:
 – kézműves szakkör,
 -helyesírás szakkör,
 -környezetvédelmi szakkör
 -szorobán szakkör,
 -számítástechnika szakkör,
 -matematika szakkör,
 -fizika szakkör,
 -magyar szakkör,
 -felvételi előkészítők,
 -énekkar,
 -játékos torna,
 -focisuli,
 -atlétika,
 -triatlon,

 Tanulóink eredményes haladását segítjük a tantárgyi korrepetálásokkal.

Iskolánk csatlakozott a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportjának mérési projektjéhez, melyben modern eszközöket fejlesztenek ki a gyermekek tudásának mérésére. Részletesebben itt olvashat róla..
SZUPERINFO.HU