Elkezdődött a távfűtési szezon

Elkezdődött a távfűtési szezon
A következő távfűtési időszak 2017. szeptember 15-től 2018. május 15-ig tart az országban, a díjfizetés egyes részletszabályai azonban akár településenként eltérhetnek.

Az önkormányzatok rendeletben határozzák meg például a távhőszolgáltatás csatlakozási díját, és a máshol nem szabályozott díjalkalmazási és díjfizetési feltételeket is. Mint minden szolgáltatás esetében, a távhő-szolgáltatásnál sem nélkülözhető a tudatos fogyasztói magatartás – olvasható a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége honlapján.

Budapesten a távhőszolgáltatás számlázása két módon is történhet. Egyrészt fizethetik a fogyasztók havonta a számlát a ténylegesen mért fogyasztás alapján, ez a havi számlázás. Másrészt a fizetés történhet a szolgáltató által megajánlott havi átalányfogyasztás szerint. Ilyenkor a fogyasztó részszámlákat, majd az elszámolási időszak végén egy elszámoló számlát kap. Ezen a szolgáltató egybeveti a már kifizetett hőfogyasztást a tényleges fogyasztás adataival, és ez alapján derül ki, hogy a fogyasztó túlfizetésben van vagy visszatérítést kap. A 3000 forintot el nem érő túlfizetést mindig a következő számlában számolja el a szolgáltató, az azt meghaladót pedig az adott díjfizetési mód szerint kell a számla kibocsátásától számított nyolc napon belül visszafizetni a fogyasztónak.

Nem árt tudni, hogy távhőtartozásnál az egyes lakók tartozása nem terheli a többi lakót, és az épületrészenként külön-külön történő díjfizetés esetén maga a lakásszövetkezet és a társasház sem tartozik felelősséggel az egyes lakók tartozásáért.Belváros.
SZUPERINFO.HU