Bizottsági ülés az ár-belvíz elleni felkészülés jegyében

Horváth László a Heves Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, rendkívüli megyei védelmi bizottsági ülést hívott össze február 18-án – tudtuk meg Antal Erika tűzoltó főhadnagytól, megyei katasztrófavédelmi szóvivőtől..

A bizottsági ülés témája az ár-belvíz elleni felkészülés volt. Az értekezésen részt vett Csontos Ambrus tűzoltó mk. dandártábornok, a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, mint a megyei védelmi bizottság katasztrófavédelmi elnökhelyettese, az illetékes vízügyi igazgatóságok képviselői, a Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság képviselője, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság képviselője, valamint a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének vezetője is. Az ülésre meghívták még a megyei járási vezetőket, hogy a felkészülés hatékonysága érdekében megismerhessék az Őket érintő feladatokat.

Az ülésen elsőként az érintett vízügyi igazgatóságok számoltak be a várható ár-belvízi helyzetről, kockázati helyszínekről, a felkészülés érdekében tett vízügyi előkészületekről. Ezt követően a megyei igazgató tájékoztatta az érintetteket a felkészülés érdekében tett katasztrófavédelmi feladatokról. A megyei védelmi bizottság titkára beszélt a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszerről, annak feladatairól és képességeiről. A Hadkiegészítő Parancsnokság képviselője tájékoztatta a résztvevőket arról, hogy az önkéntes tartalékos állomány köréből hány fő és hogyan vonható be az ár-belvízi védekezési munkálatokba. A rendőr-főkapitányság képviselője, valamint a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv vezetője az általuk végrehajtandó feladatokról számoltak be a jelenlévő vezetőknek.

Az ülés végén elfogadott Megyei Védelmi Bizottság határozatban feladatul szabták a Helyi Védelmi Bizottsági vezetőknek egy rendkívüli ülés, valamint egy törzsvezetési gyakorlat végrehajtását..
SZUPERINFO.HU