Böjte Csaba: Higgyünk jobban egymásban

Akt.:
Böjte Csaba: Higgyünk jobban egymásban
Böjte Csaba ferences szerzetes jövőt ad a hányatott sorsú gyermekek kezébe. A budapesti Szuperinfónak Csaba atya elmondta 2013-as üzenetét. 

Példátlan az az összefogás, melyet a magyar közszolgálati média vitt véghez. Több mint 90 millió forint gyűlt össze a Dévai Szent Ferenc alapítvány számlájára, melyet Böjte Csaba hálaadó szentmise keretében köszönt meg az adományozóknak, és az MTVA-nak, szervezőknek. Az akció még nem zárult le, az adományokat, felajánlásokat január végéig várják. 

Szinte mindenki egyként mozdult meg a közszolgálati televízió és rádió felhívására a Dévai Szent Ferenc Alapítványért. Csaba atya számára mit jelent ez az összefogás?

A határon túli országrészekben is sajnos sok gyermek bajba sodródik. Ők könnyen állami árvaházakba kerülhetnek, ahol elveszíthetik nemzeti identitásukat. Ezért tartom különösen fontosnak ezt a munkát, hogy megőrizzük, megóvjuk ezeket a gyerekeket, hogy édes anyanyelvük, hitük szerint érett emberek legyenek. Nem is reméltem, hogy ilyen széleskörű megmozdulás bontakozik ki. Rengeteg telefont, megkeresést kaptam személyesen is, hogy adományokkal, felajánlásokkal, segítsék ezt a munkát. Isten áldását kérem mindazokra, akik támogattak, és különösképpen a szervezőkre, akik határozottan és bátran mindezt kitalálták és megvalósították. 

Mire fordítják az adományt?

Olyan központot szeretnénk létrehozni, ahová a szakmunkát tanuló fiatalokat akarjuk elhelyezni, akik a gyermekotthonokból, központokból kerültek ki. 

Ahhoz a munkához – amely több embert is felemésztene -, honnan merít erőt?

A hitem azt mondja, Isten teremtette ezt a világot, és a Mindenható selejtet nem alkotott. Megtiszteltetés mindannyiunk számára, hogy munkánkkal tovább gyarapíthatjuk ezt a nagyszerű ajándékot, hogy munkánk által szebb, békésebb örömtelibb lehessen ez a világ. Nekem ez ad erőt a mindennapokban, hogy megfogjam embertársaim és a gyermekek kezét és haladjak azon az úton, amit Isten kijelölt számomra. 

Mi Böjte Csaba üzenete a 2013-as esztendőre?

A Katolikus Egyház a hit évét hirdette meg. Nem abból indulnék ki, hogy mennyire hiszünk Istenben, egymásban, önmagunkban. Sokkal inkább abból, hogy Jézus Karácsonykor egy szál pendelyben, csóré fenékkel közénk mert jönni, ez azt jelenti, hogy Isten hisz az emberben. Ez erőt adhat nekünk, hogy mi is jobban higgyünk egymásban, hogy a ránk bízott feladatokat képesek vagyunk felvállalni, megoldani. De képesek vagyunk az összefogásra is, így legyőzni a betegségeinket, bajainkat, párbeszéddel elsimítani a köztünk lévő feszültségeket. Ezt a hitet szeretném kérni a népem számára 2013-ban a Jóistentől. 

A hit mellett a gyökerekhez való kötődést is fontosnak tartja?

Én a hegyek közül jöttem, és azt láttam, hogy az a fa, amelyik egyedül marad, azt a szél könnyen kidönti. Az erdőben, együtt, közösen könnyebb. Már eleink is vérszerződést kötöttek, ezzel szimbolizálva, hogy mindannyian összetartozunk. Természetesen ennek a közösségnek számtalan ága, boga van, de egy tőről fakad. Ebbe születtem bele jómagam is, és tudatosan vállalom a sorsomat, vállalom azt, hogy férfi vagyok, székely vagyok, és magyar identitásomra is büszke vagyok.

Lantos Tivadar

 

 

Dévai Szent Ferenc Alapítvány

Bankszámla szám: 10300002 -20145639-49020157

IBAN szám: HU82-1030-0002-2014-5639-4902-0157

Megnevezés: „Jónak lenni jó”

 .
SZUPERINFO.HU