Eger nem éli fel az egymilliárd forintos kormányzati támogatást

Eger nem éli fel az egymilliárd forintos kormányzati támogatást
Február utolsó napján tartotta meg az év egyik legfontosabb ülését Eger város képviselőtestülete. Kiemelt témája volt az ülésnem a 2013. évi költségvetés tárgyalása.

 Nagy lépéseket tesznek Eger fenntartható gazdálkodásáért. A város nem éli fel az egymilliárd Ft-os kormányzati támogatást és az adósságkonszolidációban Egertől átvállalt 4,8 milliárd Ft-ot .

A 2013-as egri költségvetés tárgyalása előtt szükségessé válik a tavalyi évre vonatkozó költségvetési rendelet módosítása. Eger Közgyűlése erről a témáról tárgyalt első napirendi pontként a február 28-i ülésen. Kiemelhető, hogy a IV. negyedévben összesen 1 milliárd 13 milliárd forinttal módosult Eger költségvetési főösszege. Ennek jelentős tétele a következő évekre áthúzódó, pályázatokhoz kapcsolódó bevételből adódik.

Eger 2012-es költségvetési főösszege így 20 milliárd 498 millió Ft-ra csökkent. Az év elején tervezetthez képest a tartalék előirányzatok 421 millió Ft-ról 1.250 millió Ft-ra nőttek, összefüggésben az 1 milliárd Ft központi támogatással. Az év végi önkormányzati engedélyezett létszám 2211 fő volt. A fejlesztést, vagyonnökedést célzó (felhalmozási) bevétel 2 milliárd 426 millió Ft, a kiadás 2 milliárd 594 millió Ft volt. A szociális segélyek kiadásának éves előirányzata 491 millió Ft-ra változott.

EGER 2013-AS KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Egy-egy költségvetés sok-sok korábbi döntés számszerűsítése, rendeleti formába öntése, s ez ebben az esztendőben igen látványosan jelen van a rendelettervezetben – szögezte le előterjesztőként Habis László polgármester. Kifejtette: 2013 január 1-jétől új önkormányzati törvény lépett hatályba, számos jogszabályi változás történt, amely meghatározza a költségvetés-készítést. Működési hiány idén már nem tervezhető, de Eger már tavaly sem számolt ilyen tétellel. Eger gazdálkodását komoly szervezeti változások befolyásolják, ilyen például, hogy a Dobó István Vármúzeum önkormányzati intézményként működik tovább, és ilyen a járási hivatalok felállításával kapcsolatos új feladatmegosztás. A költségvetési rendelet szerkezete is új: államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatokra bomlik.

©

A február 28-án elfogadott egri büdzsé főösszege 13 milliárd 914 millió Ft, 8,9 milliárd Ft-ot működésre, 5 milliárd Ft-ot felhalmozásra fordít az önkormányzat, azaz a fejlesztést, vagyonnövekedést célzó kiadások aránya 36 százalék. Fontos körülmény, hogy Habis László polgármester február 27-én írta alá azt a kormánnyal kötött megállapodást, amely rögzíti, hogy az állam Eger adósságának 60 százalékát vállalja át, s ez Eger esetében 4 milliárd 831 millió Ft-ot jelent. (A konkrét részleteket szabályozó háromoldalú megállapodást az önkormányzattal és a hitelezőkkel június 28-ig kötik meg.) Eger központi költségvetési támogatása 2 milliárd 767 millió Ft, amely a büdzsé főösszegének megközelítőleg 20 százaléka.

A város saját bevételeinek tervezett összege 6,3 milliárd Ft (ez 2012-ben 7,7 milliárd Ft volt az átengedett adókkal együtt). A 2013-as egri költségvetési rendelet 3 milliárd 600 millió Ft helyi adóbevétellel számol és jelentős, 460 millió Ft-os tétel ezen az oldalon az önkormányzati lakások bérbeadásából, és a nem lakáscélú helyiségek bérleti díjából származó összeg. A költségvetés készítése során az egyik fő cél volt az, hogy intézményeink működése biztonságos és kiegyensúlyozott lehessen, és az intézményi vezetők, munkatársaikkal együtt a szakmai feladatokra koncentrálhassanak. Ez a városi közszolgáltatások jó minőségének egyik garanciája.

A kiadások oldalán az önkormányzati költségvetési szervek működtetése – a Polgármesteri Hivatallal, így például a segélyezésre szánt forrással együtt – 6,5 milliárd Ft. Az önkormányzati létszámkeret 1276 fő (2012-ben 2233 fő volt, azóta például a pedagógusok állami alkalmazottak lettek), a közcélú foglalkoztatottak tervezett létszáma 105 fő. Fentiek alapján kimondható, hogy az önkormányzat továbbra is az egyik legjelentősebb munkaadó Egerben.

A felújításokra a tavalyinál (140 millió Ft) lényegesen nagyobb összeget, 272,5 millió Ft-ot fordít a város. A beruházások tervezett összege 3 milliárd 26 millió Ft, a tartalékok összege pedig 347 millió Ft, s ebből 240 millió Ft működési tartalékként szerepel a költségvetésben. Hiteltörlesztésre a mostani terv szerint 892 millió Ft-ot fordít Eger Önkormányzata.

Néhány kiemelt terület Eger életéből:

• Összesen közel 450 millió Ft a segélyek előirányzata, ez tavalyhoz képest nem csökken.
• Parkfenntartásra, köztisztaságra, a közutak, a hidak üzemeltetésére is többet költhetünk az idén, a városüzemeltetési feladatokra összesen majdnem 40 millió Ft-tal többet szánunk.
• A tavalyi 72 millió Ft-tal szemben 2013-ban 100 millió Ft-ot irányoztunk elő a helyi autóbusz közlekedés támogatására, amely közvetve az egri polgárokat segíti.
• Az 500 egri fiatalt versenyeztető Egri Városi Sportiskolánál több mint 40 millió Ft-tal emeltük a városi támogatást, és sportra összességében majdnem 300 millió Ft-ot fordít Eger városa.
• A turisztikai feladatokra szánt önkormányzati forrás összesen 145 millió Ft.
• Eger saját erejéből több mint 750 millió Ft-ot költ az iskolák működtetésére, óvodák fenntartásra csaknem 1 milliárd, míg bölcsődékre további 380 millió Ft-ot fordít a város.
• Az intézményi étkeztetéshez 200 millió Ft-os állami támogatás mellett 100 millió Ft városi önerőt biztosítanak.

Módosító javaslatok kapcsán bekerült a 2013-as költségvetésbe több, az egri polgárok és vállalkozások életét jelentősen befolyásoló tétel.

• Az egrieknek különböző vásárlási és szolgáltatási kedvezményeket biztosító Eger Kártya létrehozása – 18 millió Ft.
• Futópálya létesítése a Felsővárosban – 15 millió Ft.
• Támogatás a vállalkozások számára nyújtandó, igen kedvező hitelek biztosításához a Heves Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványnak – 30 millió Ft, valamint további 20 millió Ft tőketámogatás, s így összességében félmilliárdos, támogatott forráshoz juthatnak az egri kis- és középvállalkozások.
• Okostelefonokon, táblagépeken elérhető „Eger applikáció” kifejlesztése, amely megkönnyíti az e-ügyintézést – 12 millió Ft

Habis László polgármester a vita végén – reagálva a képviselők különböző felvetéseire – kiemelte: a 2013-as költségvetésben nagy lépéseket teszünk Eger fenntartható gazdálkodásáért. A város nem éli fel az egymilliárd Ft-os kormányzati támogatást és az adósságkonszolidációban Egertől átvállalt 4,8 milliárd Ft-ot (60 %), sőt, számos pályázattal kívánja kiegészíteni az önerőként a büdzsében szereplő tételeket. A 60%-os hitelkonszolidáció összességében 900 millió Ft-tal javítja a város jövő évi gazdálkodását. Úgy is fogalmazhatjuk ezt, hogy nincs ellentmondás Eger rövid távú és hosszú távú céljai között – mondta Eger polgármestere. Az egymilliárdos egyszeri kormányzati támogatás nem forgácsolódik szét, hanem további fejlesztéseket tesz majd lehetővé. Eger magas támogatási intenzitású kiírásokra pályázik, így az önkormányzati pénzek megsokszorozódhatnak. Kiemelte, hogy Eger 2013-as költségvetésében 360 millió Ft-os tartalék is szerepel.

Címkék: ,


.
SZUPERINFO.HU