Ma estétől nincs pápa – összeül a konklávé

A katolikus hívek megköszönték XVI. Benedek pápának a szolgálatot.
A katolikus hívek megköszönték XVI. Benedek pápának a szolgálatot.
Ma este nyolc órától nincs feje a Római Katolikus Egyháznak. Ekkor lép ugyanis életbe XVI. Benedek lemondása, mely nem példa nélkül való ugyan, de komoly döntés elé állítja a Bíborosok testületét.

XVI. Benedek lemondása után a 117 választó bíborosnak össze kell gyűlnie Rómában, hogy új pápát válasszanak. Ezt nevezzük konklávénak. A választás egyedül titkos választás útján történhet, érvényességéhez szükség van a jelenlévők kétharmados többségére.

©

A húsvét közelsége miatt, és mivel XVI. Benedek előre bejelentette lemondásának dátumát, időt hagyva ezzel a választó bíborosok felkészülésére, elképzelhető, hogy a konklávé a megszabott időpont előtt ülésezni kezd. Az új pápa beiktatása így már március 19-én megtörténhetne. Az Universi Dominici Gregis ugyan pontosan meghatározza a konklávé kezdetének időpontját, mégis meghagyja a lehetőséget, hogy indokolt esetben néhány nappal eltérjenek az előírástól. Márpedig ma, február 28-án a bíborosok többsége Rómában van, hogy részt vegyen a XVI. Benedek által tartott utolsó audiencián. Így néhány órával később, a pápai trón megüresedésekor már egyeztetettek a konklávé kezdetéről.

A kánonjog a pápa lemondásáról

A kánonjog szerint a pápa a választó bíborosok kollégiumától kapja megbízatását, de az egyházjog 332. kánonjának 2. paragrafusa alapján szabadon dönthet, hogy mikor és milyen okból mond le székéről. A lemondás oka lehet a fizikai erő hiánya, ami miatt a pápa már nem érzi úgy, hogy képes teljeskörűen ellátni feladatát – ahogy XVI. Benedek esetében is –, de szimbolikus okok is állhatnak a háttérben. Erre példa XII. Piusz, aki a német csapatok Rómába való bevonulásakor úgy döntött, hogy ha a Vatikánt is megtámadják, lemond, mert így magánemberként esett volna fogságba. VI. Pál is előkészítette lemondó levelét, ha 1964-es, bombay-i utazása következtében esetleg már nem lenne képes ellátni hivatalát. Előfordulhat azonban az is, hogy egy pápát objektív okok akadályoznak meg abban, hogy teljesítse feladatát, de nincs abban a helyzetben, hogy szabadon és nyilvánosan bejelentse lemondását. Ebben az esetben a Szent Kollégium dönt a 412. és 413. kánon alkalmazásáról, mely szerint az illető püspököt el kell mozdítani, és a helyének betöltéséről gondoskodni kell.

Bárhogy történik is, VI. Pál, és később, II. János Pál Universi Dominici Gregis című apostoli konstitúciójában kifejezetten azt írta elő, hogy a pápaválasztást szabályozó dokumentum vonatkozzon a pápa lemondásának esetére is.

Egri köszönet

XVI. Benedek pápa szolgálatának utolsó napján, február 28-án hálaadó szentmisét mutatott be Ternyák Csaba érsek az Egri Bazilikában. A koncelebrációs szentmisén a paptestvérekkel és a hívekkel együtt mondtak köszönetet a történelem Urának a Szentatya pápai szolgálatáért, akiért ezzel az imádsággal fohászkodtak:

Istenünk, örök Pásztorunk!
Te hívtad meg XVI. Benedek pápát
Szent Péter hajójának kormányzására.
Köszönjük, hogy bölcsességgel
és alázatos lélekkel viselte gondját
a rábízottaknak!
Szolgálata befejeztével add meg neki
az Igazság munkatársainak megígért békét és szabadságot!
Kérünk, áraszd ki Szentlelkedet
az Egyház bíborosaira,
hogy örök Igédre figyelő szívvel
válasszák meg Róma új püspökét,
akit a Te szereteted ajándékoz nekünk.
Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.

Címkék: , ,


Eger.
SZUPERINFO.HU