Sikertörténet a közmunkaprogram a katasztrófavédelemnél

Csontos Ambrus tű. mk. dandártábornok, Dr. Góra Zoltán tű. dandártábornok, Dr. Demeter András, a Heves Megyei Kormányhivatal igazgatója és Plachi Péter mk. tű. alezredes, igazgató-helyettes a tiszti értekezleten.
Csontos Ambrus tű. mk. dandártábornok, Dr. Góra Zoltán tű. dandártábornok, Dr. Demeter András, a Heves Megyei Kormányhivatal igazgatója és Plachi Péter mk. tű. alezredes, igazgató-helyettes a tiszti értekezleten.
A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság március 4-én, hétfőn délelőtt tartotta éves tiszti értekezletét, amelyen értékelték az elmúlt évet, valamint meghatározták a 2013. évi célkitűzéseket és fő feladatokat.

A rendezvényre elöljáróként Dr. Góra Zoltán tű. dandártábornok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgató-helyettese érkezett. Az értekezletre meghívást kapott Dr. Demeter András, a Heves Megyei Kormányhivatal igazgatója, megyénk hét járási hivatalának vezetője, valamint a társ-és rendvédelmi szervek megyei vezetői is.

Igazgatóságunk nagytanácstermében tartott értekezleten a jelentésbeadást követően Csontos Ambrus tű. mk. dandártábornok részletesen mutatta be a katasztrófavédelem tavalyi évben véghezvitt jelentős szervezeti átalakítását. Beszédében a 2012. évi célkitűzések megvalósulását taglalta, majd ezt követően elemezte az igazgatóság szakmai – tűzoltósági, polgári védelmi és iparbiztonsági – területeinek tevékenységét.

A polgári védelmi szakterület vonatkozásában kiemelte a települések katasztrófavédelmi kockázati besorolását, az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek megalakításával, felkészítésével és gyakoroltatásával kapcsolatos feladatokat. Három megye, köztük a Heves megyei Mátra Mentőcsoport minősítő gyakorlatát szerveztük megyénkben.

A tűzoltósági szakterületről szólva a tábornok beszélt az elmúlt év vonulási statisztikájáról, melyben megemlítette, hogy az előző évekhez képest csökkenő tendenciát mutat. A tavalyi évben számos esetben riasztották megyénk tűzoltóit szabadtéri tűzesetekhez, kiemelte, hogy idén ezek megelőzésére kell a hangsúlyt fektetni. Végül beszélt a tűzoltóságok állami irányítás alá vonásáról, valamint arról, hogy az egységes megyei szintű műveletirányítással jelentősen javult megyénk mentő tűzvédelmének helyzete.

Ezt követően az iparbiztonsági szakterület által végzett feladatokat elemezte. A supervisori hatósági jogkör létrejöttével számos eddig megoldatlan problémára sikerült pontot tenni. Elég csak megemlíteni a gyöngyösi toronydaru vagy a bátori szeméttelep okozta problémák megoldását – mondta a tábornok.

A humán szolgálat főbb teendői közül az átalakításból és az átszervezésből fakadó jelentős személyzeti többletfeladatokat, a fegyelmi helyzetet és a szociális bizottság által nyújtott segítséget hangsúlyozta.

A hivatal tevékenységéből a jogtanácsosi, a kommunikációs és a rendezvényszervezési feladatokat emelte ki.

Az ellenőrzési szakterület által végzett egyik legfőbb feladat a túlszolgálat vizsgálata volt. A jelentkező többletet az Igazgatóság kifizette az érintettek részére.

Sikertörténet a katasztrófavédelemnél a közmunka program, ahogy a tábornok fogalmazott „az emberek értéket teremtettek”. A megyei igazgatóság új székházának és a Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek a rekonstrukcióját is a közmunkások végezték.

Beszámolóját az igazgató a gyengeségekkel zárta, beszélt a vegetációs tüzek magas számáról, a névtelen feljelentésekről.

Ezt követően a főigazgató-helyettes értékelte a tavalyi évet, melyben kifejtette, hogy a katasztrófavédelem struktúrája megváltozott, a tűzoltóságok állami irányítás alá vételével egy egységes szervezet jött létre. 2012-ben megváltozott a védelmi igazgatás, a települések osztályba sorolásának szabályai, valamint a hatósági terület is. Létrejött az integrált hatósági jogkör, egy megyei mentőszervezet, valamint egy olyan bevetésirányítás, amellyel a káresemény helyszínén dolgozók munkáját nagyban tudjuk segíteni. „Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az Egri Tűzoltó Múzeum, valamint a hatvani emlékmű avatáson én vehettem részt.”- mondta Góra tábornok. Végezetül kiemelte, hogy a 2013. év a minőségi munkavégzés és a csapatépítés éve lesz. Megköszönte az állomány, és a társ-rendvédelmi szervek munkáját, valamint a kormányhivatal támogatását.

©

A kormányhivatal igazgatója beszédét a közös szakterületi kapcsolódási pontokkal kezdte, hiszen az elmúlt években számos esetben dolgozott együtt a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv, a Munkaügyi Felügyelőség vagy az Erdészeti Igazgatóság a katasztrófavédelemmel. Mivel a tavalyi évben kezdte meg működését a kormányhivatal, így nem csak a katasztrófavédelemnek, hanem nekik is bázisév volt az elmúlt esztendő. 2012-ben számos esetben kellet együtt dolgozni a két szervezetnek, az időjárás csak egy esetben állított nagy kihívás elé minket. Tavaly februárban a rendkívüli havazás során kellett közös feladatokat végezni, melynek végrehajtása példaértékűen sikerült. Szervezeteink kapcsolata baráti, feladatvégzése pedig kiváló- mondta Dr. Demeter András.Eger.
SZUPERINFO.HU