Enying

Enying
Enying folyamatosan bővül és fejlődik, melynek eredményei a következő tervekben, beruházásokban jól láthatóak.   Egyesített Szociális IntézményEnying Város Önkormányzata 2004-ben felújította a Szabadság tér 2.

szám alatti intézménye homlokzatát, majd pályázatot nyújtott be „Szociális alapellátás fejlesztése” tárgyban.Szintén 2005-ben a szociális ellátásról való gondoskodás magasabb szintű feltételeinek megteremtése érdekében, az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló enyingi 2015 hrsz-ú Enying, Hősök tere 5. sz. alatti ingatlanon szociális alap- és szakfeladatok ellátására emelt szintű személyes gondoskodást nyújtó, 19 fő részére bentlakásos elhelyezést is nyújtó szociális intézmény létrehozását határozta el a testület az Egyesített Szociális Intézmény bővítéseként. Ennek érdekében a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz pályázatot nyújtott be. A kivitelezési munkák 2006. évben kezdődtek, s az épület műszaki átadás-átvételének határideje 2007. június 30. napja volt. A működési engedélyeztetési eljárás elhúzódása miatt 2008 nyarán bővült ténylegesen az intézmény ellátotti és dolgozói létszáma.

Városi bölcsőde

2009. augusztus hónapban döntött a Képviselő-testület a Városi Bölcsőde „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” c. pályázata benyújtásáról. A sikeresen elnyert pályázati támogatás révén 2010 júliusában megkezdődtek az intézmény felújítási munkái. A felújítás következtében bővült az intézmény férőhelyszáma, a kapacitásbővítés az alapdokumentumok módosítását, valamint dolgozói létszámbővítést tett szükségessé, továbbá új, alapellátáson túli szolgáltatásokkal (játszócsoport, időszakos gyermekfelügyelet) bővült az intézmény tevékenységi köre, melyből az intézménynek bevétele származik. Az építési munkálatok közel 60 millió Ft-ba kerültek, míg a berendezési tárgyak, játékok és egyéb eszközök beszerzése összesen több mint 8 millió Ft-ból valósult meg. A beruházáshoz a KDOP pályázaton nyertek támogatást, illetve önkormányzati segítséggel valósult meg. 

Szennyvízberuházás

A szennyvízberuházás megvalósítása érdekében az önkormányzat 1990. óta folyamatosan pályázott. Pályázati támogatásban kétszer részesült.A kivitelező kiválasztására kiírt új közbeszerzési eljárás jelenleg folyamatban van.

Startmunka

Startmunka program keretében 50 fő alkalmazására pályázott az önkormányzat. A programban résztvevők 8 hónapon keresztül, napi 8 órában zöldségtermesztési feladatokat végeznek, havi bruttó 75.500 Ft-ért. Három helyszínen, összesen 12 hektáron folyik majd a termelés. Amennyiben az önkormányzat megkapná az államtól igényelt 30 hektáros földterületet, és ezáltal gyümölcstermesztésre is mód nyílna, úgy további munkahelyeket teremetve gyümölcsfeldolgozó üzem létesülhetne. Az üzem létrehozására van vállalkozói szándék.Közmunka keretében, napi 6 órás foglalkoztatásban, változó (3-4 hónap) időtartamban 56 fő kerül foglalkoztatásra. Bérük a 8 órában foglalkoztatottak fenti bérének időarányos része. További 2 x 3 fő az Enyingi Rendőrőrsnél valamint az Enyingi Járási Hivatalban kerül foglalkoztatásra, illetve 8-10 fő a Cinca-Csíkgát patak enyingi szakaszának fenntartási munkáinak elvégzésére. A startmunka programhoz kapcsolódóan elvégzett útkátyúzási, belvíz-elvezetési munkálatokhoz az enyingi gazdák térítésmentesen biztosították az alapanyagot, melyet Pődör Gyula polgármester az önkormányzat nevében ez úton is tisztelettel köszön..
SZUPERINFO.HU