És ki fizeti a számlát?

És ki fizeti a számlát?
A budai fonódó villamos projekttel kapcsolatos cikkünkre érkezett egy megkeresés az érintett lakóközösségtől.

Álláspontjukat a budapesti Szuperinfó teljes terjedelemben közli. Következő számunkban pedig a BKK reakcióját is elolvashatják.
Az észak-déli budai villamosvonalakon a közlekedés jelenleg is elfogadhatóan zajlik, igaz, hogy egy-két átszállási „kényszer” mellett. A BKK-projekt egyetlen célja az átszállások megszüntetése, de nem veszi figyelembe a helyi adottságokat és az itt élő lakosság érdekeit.
Természetesen azokról van itt szó, akik az ú.n. fejlesztés érdekében érintett területeken élnek – sok esetben több évtizede –, és akiket ebben az ügyben nem tájékoztattak sem időben, sem megfelelően. Az általuk már két éve kért lakossági fórum megtartását nem szervezték meg, az ugyancsak két éve született, 196 aláírással megerősített beadványuk nem került nyilvánosságra, annak sorsáról nem értesítették őket, és nem jártak el az ügyben.
A két villamosvonalra tervezett projekt egyetlen célja és „haszna”, hogy a Margit híd budai hídfőjénél, valamint a Bem rakpart vonala esetében a Battyányi téren lévő átszállási „kényszert” megszüntessék. Ezt felesleges villamosszakaszok beállításával a Széll Kálmán tér felé és az összforgalom akadályoztatásának kockázata ellenére óhajtják megoldani.
Az érintett területen élők véleménye szerint ez a „kényelem” túl sokba kerül, és nem alkalmazkodik a meglévő adottságokhoz. A március 7-én a BKK által megrendezett fórumon a kérdéseken kívül szakmai ellenvélemények is felmerültek, de ismét kevés szó eset – valójában semmi – a lakók érdekeiről.

Kiemelve közülük a fontosabbakat: • A jelenlegi egy villamosvonal (17-es) helyett három villamosvonalat terveznek 4 perces járatsűrűséggel az eddigi 10-12 perces közlekedéssel szemben. Mindezt folyamatosan, a nap 24 órájában a Margit körútig, illetve a Széll Kálmán térig azonos pályán. 

• A projekt megvalósulása esetén lesz olyan épület, amelyet 3 oldalról villamosforgalom vesz körül. 

• Az ott élők számára fontos parkolási és megközelítési lehetőségek száma lényegesen lecsökken. 

• A Margit körúton a várható forgalomlassulás miatt a zaj mellett a levegőszennyezettség növekedése is várható. 

• A tervezett óbudai vonal miatt az aluljáró mindkét oldalán kialakított pihenőterek (kút, padok, növények stb.) északi felének szétdúlása várható, ami zsúfolttá teszi, és rontja a városképet. Az itt lakóknak nem érdeke egy túlzsúfolt forgalmi csomópont kialakítása. 

• A meglévő aluljáró remélhető hasznosításának esélyét nagyon lerontaná az egyoldalú lezárás. 

Margit krt.–Frankel Leó úti lakosok közössége, Ilkeyné dr. Perlaki Elvira

 

 .
SZUPERINFO.HU