Felhasználási feltételek
Amikor Ön a szuperinfo.hu című internetes oldalt látogatja, köteles tartania magát a Szuperinfó Média Kft felhasználási feltételeihez.  


Alapelvünk: A Szuperinfo.hu portálon nem szabad olyat (közzé)tenni, amit a valós életben sem szabad.  


1. Kifejezetten tilos:
  • sértegetni partnereinket, gorombáskodni, molesztálni őket
  • értelmetlen szavakat begépelni
  • illetlen, megbotránkoztató, dolgokat írni, megbotránkoztató fényképeket közzétenni
  • önkényuralmi jelképpel bármilyen módon kapcsolatos neveket használni, illetve ilyen jellegű szövegeket közzétenni.2. Tilos:
  • személyiségi jogokat korlátozó, sértő
  • bűncselekmény elkövetésére sarkalló
  • bűncselekmény elkövetésével vádoló szövegek, információk közzététele
  • a reklámtevékenység, különösen URL-ek beillesztése,3. Más Internetes ajánlatok reklámozására nem kívánatos.


4. A szerkesztőknek, operátoroknak joguk van a fenti szabályok megsértőit korlátozni a felhasználói jogokban. Az eltiltást azonban, eltekintve a nagyon extrém esetektől, figyelmeztetés előzi meg, s csak azután alkalmazza az operátor a szankciókat.


5. Egyes alkalmazásoknál a felhasználó által közölt tartalom csak a szerkesztő engedélyezés után jelenhet meg. Ilyen esetben a szerkesztő köteles az adatvédelmi, kezelése elveket figyelembe venni, és indokolt esetben azt érvényesíteni.


6. A Szuperinfo.hu-n történő regisztrációkor Ön hozzájárulását adja az adatoknak az Szuperinfó Média Kft. adatbázisában történő rögzítéséhez. Az adatokat az Szuperinfó Média KFt piackutatáshoz és közvetlen üzletszerzéshez használja fel. A Russmedia Kft. az adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek azokat nem adja át.


7. A Szuperinfo.hu szerkesztőségének joga van adminisztrációs célokból betekinteni a felhasználók adataiba, adott esetben utána járni a felhasználó IP-címének, hogy zároltassa a címet vagy a szolgáltatót.


8. A Szuperinfo.hu üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy a szabályok megsértése esetén alkalmazza a felhasználási feltételekben kikötött jogait, tehát korlátozza, kizárhassa a felhasználót az alkalmazások használatából, és adott esetben fel is jelenthesse.


9. Az üzemeltető jogilag nem vonható felelősségre a felhasználó(k) által közölt tartalomért. A látogató teljes körűen szavatosságot vállal azért, hogy az általa közzétett szöveg nem ütközik jogszabályba.


Teljes körűen szavatosságot vállal azért, hogy beszerezte a szöveg megjelenítéséhez esetlegesen szükséges valamennyi engedélyt és hozzájárulást, továbbá teljes körűen szavatosságot vállal azért, hogy szöveg nem sérti más harmadik személy személyiségi jogait továbbá más harmadik személynek nincsen olyan, különösen kegyeleti vagy személyes adatvédelmi joggal vagy szellemi alkotással kapcsolatos joga, mely a szöveg közzétételét megakadályozza vagy korlátozza vagy ezen jogok jogosultjainak törvényes jogait és érdekeit sérti.


Ezen jogok megsértése miatt kizárólag a látogatót terheli felelősség. A látogató objektív felelősséggel tartozik a Szuperinfo.hu-val szemben és köteles megtéríteni a Szuperinfo.hu teljes kárát, mely őt abból éri, hogy a látogató fenti kötelezettségét nem tartotta be.


10. A Szuperinfo.hu által közölt, és a Szuperinfo.hu portálon található információk felhasználása nagy nyilvánosság előtt, azok szórása, közlése csak a Szuperinfó Média Kft írásos beleegyezésével lehetséges.


11. A Szuperinfo.hu Internetes portál beleegyezik abba, hogy a más honlapokon hivatkozzanak rá. A hivatkozás a Szuperinfó (Tm) elhelyezésével, és belinkelésével (http://www.szuperinfo.hu) lehetséges.