Ha Apollónia-nap, akkor Fertálymesteravatás

By Ebner Béla
Akt.:
Ha Apollónia-nap, akkor Fertálymesteravatás
A hagyományokhoz híven Szent Apollónia vértanú napján vette ki az esküt Habis László, a város „főbírája” a 2013-ra elválasztott fertálymesterektől a városháza dísztermében, miután a Bazilikában Mikolai Vince mondott misét a kiérdemesült és az új negyedmesterek előtt.

©

Mikolai Vince, maga is hajdan volt negyedmester, aki jelenleg a diósgyőri római katolikus plébánia plébánosa, a Bazilikában elmondott szentbeszédében arról szólt, hogy lélek és szellemiség nélkül nem város a város. Itt, a főszékesegyház padsoraiban pedig olyan férfiak ülnek, akik nem csak megőrzik, de tudnak szellemiséget teremteni. Mert a fertálymesterek lehetnek igazán azok, akik képesek erre. Különösen fontosnak tartotta beszédében megemlíteni, hogy ebben az értékteremtő erőben bízni különösen fontos most, amikor a katolikus egyházban a Hit évét élik. A felavatandó fertálymesterek lelkére helyezte az adakozás fontosságát is, megemlékezve arról, hogy hajdan egy negyedmesternek kötelessége volt fertályának egy szegény sorsú gyermekét fölruházni szolgálatban töltött ideje alatt, s e hagyomány, a szolidaritás, a keresztényi segítségnyújtás ma is éppen olyan fontos, mint eleink idejében, hisz a társadalmi igazságszolgáltatás előmozdítása a keresztények feladata.

 

©

Végezetül Mikolai Vincze azzal indította világi szolgálatukra a felavatandó új fertálymestereket és azokat, akik már letették hivataluk jelképeit, hogy eszmékért érzett hűséggel szolgálják mindörökkön szeretett városuk javát.

A szentmisét követően a kiérdemesült és felavatandó egri negyedmesterek sorfalat álltak a Bazilika mellett álló kopjafánál, ahol közös imával emlékeztek eltávozott barátjuk-uraikra.

 

©
©

Innen vonult a sokadalom a városházára, ahol az eskütételre és a hivatalos avatásra került sor. Várkonyi György, az Egri fertálymesteri Testület főkapitánya először is a leköszönő negyedmestereknek köszönte meg egész évi áldozatos munkájukat, majd útravalóul a 2013-ra elválasztottaknak azt mondta, hogy még mai, összekeveredett világunkban se engedjék, hogy a félelem úrrá legyen lelkeiken, akár mennyi ijedt arccal, elkeseredett, reményt vesztett emberrel találkozzanak is!

– Ne féljetek! A félelem a legrosszabb tanácsadó. A félelem rossz irányba viszi el az ember lelkét – figyelmeztetett a főkapitány, hozzátéve, hogy álljanak két biztos lábbal a földön, hogy, így erős alapokról nekiveselkedve együtt tudják jobb irányba tekerni a világ, az ország és a város kerekét.

– Egert szeressük és az egrieket! – mondotta végül Várkonyi György az egybegyűlteknek.

Íme Eger város 2013-ra elválasztott fertálymesterei:

1. Város I. negyed: Dula Bence kertészmérnök, borász
2. Város II. negyed: Kovács István kereskedő
3. Város III. negyed: Gyetvai Zsolt gépészmérnök, ügyvezető
4. Város IV. negyed: Dr. Abonyi János főorvos
5. Szt. János város Hatvan I. negyed: Juhász László gépészmérnök
6. Szt. János város Hatvan II. negyed: Kovács Gábor növényvédő szakmérnök
7. Alsó-Károlyváros Hatvan III. negyed: Dr. Körösy Gyula marketinges, közgazdász
8. Felső-Károlyváros Hatvan III. negyed: Rózsa Kálmán kőműves mester
9. Rác hóstya (korábban Felnémeti) negyed: Pogonyi László számítógép programozó
10. Cifra sánc negyed: Rüll Gusztáv agrármérnök
11. Maklár I. negyed: Puskás Zsolt vegyészmérnök
12. Maklár II. negyed: Somody Zoltán építészmérnök
13. Szt. István város: Csernóczki Péter erdésztechnikus
14. Szt. Lajosváros: Simon László asztalos mester
15, Felsőváros negyed: Őzse Pál híradós technikus
16. Felnémet negyed: Dósa Tibor királyi főszakács

Ezt követően az esküt Habis László, a város főbírája vette ki az 2013-ra elválasztott negyedmesterektől, majd üdvözlő és lelkesítő beszédében Breznay Imrét idézte, miszerint a múltat tisztelni okos célszerűség és célszerű okosság. A polgármester annak a meggyőződésének adott hangot, hogy az egri polgári hagyomány – melynek fontos része a negyedmesterek közössége és tevékenysége – a közösségépítés egyik legfontosabb pillére a városban. Személyes hangot megütve arra is emlékezett Habis László, hogy anyai nagyapjától – akit hetven évvel ezelőtt avattak fertálymesterré – kapta a legfontosabb útravalót. Mégpedig azt, hogy a legnehezebb helyzetben is helyt kell állni. A város polgármestere e nagyatyai tanáccsal indította útjára a tizenhat újonnan megválasztott negyedmestert, akiket a főkapitány egyenként – vállukat megérintve a szalagos bottal – avatott negyedmesterré Szent Apollónia Napján, a Városháza nagytermét megtöltő sokaság szeme előtt.

Az avatási szertartás szövege:

Vedd válladra a százráncú köpenyt, mely Egerben nagyobb becsben áll, mint a szenátorok bíborszegélyű tógája. Ahogy válladra veszed a köpenyt, úgy vedd válladra negyeded minden gondját, légy szolgája és támasza! Most megérintelek a szalagos bottal, ezzel téged fertálymesterré fogadlak. Vedd hivatalod jelvényét, légy a becsület és tisztesség bajnoka! Negyeded világító fáklyája!

Az eskütételt és avatást követően mind a tizenhat negyedmester átvehette oklevelét Habis Lászlóról, majd a leköszönők és az ójak együtt vonultak a traktára, ahol kicsit jobban összeismerkedhettek, s erőt gyűjthettek az esti, a Lokálpatrióta Egylet által a Fertálymesterek tiszteletére rendezett bálra.

Tekintse meg Nemes Róbert (fotonemes.hu) képriportját, melyet az avatási ceremónián készített:
.
SZUPERINFO.HU