Hagyományok nyomán

Hagyományok nyomán
Keszthely iparostársadalma mindig is híres volt, s ma már történelmi időkre tekint vissza a közösség. A Keszthelyi Ipartestület a térségbeli társszervezetek közt is a legaktívabban és legeredményesebben működik.

Ez megmutatkozik a szerteágazó kapcsolataikban, a tagok aktivitásában és a létszám növekedésében. Az érdekképviseleti és tanácsadó munka mellett kiemelt feladatnak tekintik az elődök által teremtett hagyományok megőrzését, a tradíciókhoz való kötődés erősítését az újabb iparos generációban. Nádler József elnök és Csomós Ferenc ügyvezető elmondta: az utóbbi négy évben 20 új tagot iktathattak soraikba, köztük 8 főt a fiatal korosztályból. Ugyancsak nagy jelentőségű, hogy immár 40 fős csoportot alkot az egy évvel ezelőtt megalakult Keszthelyi Iparosok Hagyományőrző Asztaltársasága, amit a már történelmi idők iparosainak leszármazottjai hoztak létre. A közösség szoros kapcsolatot tart az ipartestülettel, a székház ad otthont rendszeres összejöveteleiknek. Vezetőjük, dr. Kovács Pálné, akinek nagyapja anno 12 esztendőn át volt a keszthelyi ipartestület elnöke. Most arra készülnek, hogy emlékeiket írásba foglalva, könyvet jelentetnek meg. A kötetet csapatmunkával készítik el. Mindannyian a saját emlékeik megírásával kívánnak hozzájárulni ahhoz, hogy ne menjen feledésbe, amivel a múlt század iparosai szakmai, közéleti, kulturális területen egyaránt építették Keszthelyt. Segítik azt a munkát is, amit nemrég az ipartestületi vezetőség kezdett el az emlékezés jegyében. A Balatoni Múzeumban rendezendő iparostörténeti kiállításra készülnek. A közgyűjteménytár számos relikviát őriz, ezek kerülnek majd bemutatásra egyéb olyan darabbal együtt, amit magánszemélyek családi ereklyeként bocsátanak majd rendelkezésre. A történelmi zászló restaurálása nemrég fejeződött be, vitrinbe kerülhet a több mint 100 éves becses óság, ami már születésekor is jubileumi jelkép volt: 25 éves fennállása alkalmával bontotta a Keszthelyi Ipartestület, 1910-ben. H. Á..
SZUPERINFO.HU