A Kriterion Könyvkiadó köteteinek bemutatója az Emlékpontban

A Kriterion Könyvkiadó köteteinek bemutatója az Emlékpontban
Három, a Kriterion Könyvkiadó gondozásában megjelent kötet szerzői bemutatójára várják az érdeklődőket április 22-én, hétfőn 16 órára az Emlékpontba, amelyen a romániai magyar könyvkiadás meghatározó alakja, H. Szabó Gyula kiadóigazgató is részt vesz.

Baumgartner Bernadette: Kisebbség a kisebbségben a Szatmár megyei németek a két világháború közötti történetét bemutató könyvének témája a mai napig darázsfészeknek számít. Noha a Magyarországtól Romániához került német népcsoportok között messze a Szatmár vidéki volt a legkisebb, mégis az új környezetben gyorsan a román–német–magyar ellentétes irányú politikai törekvések össztüzébe került. A könyv ennek a román államban kialakult új feltételek között végbemenő nemzeti ébredésnek az okait, szakaszait és megnyilvánulási formáit mutatja be.

 

Az újonnan „felfedezett” Pásint Ödön (1900-1950) élettörténetét születésének és halálának rejtélye foglalja keretbe. A legenda szerint nem csupán Bethlen István miniszterelnök személyi titkára volt, hanem fia is – egy erdélyi unitárius papnétól született „szerelemgyereke”. Nóvé Béla történész a trianoni „elsodort nemzedék” érdekes alakjának pályaképet mutatja be könyvében: Pásint kiterjedt kapcsolatai és informális hatókörei révén a „hivatásos kisebbségmentők” tragikus alakja, akit barátai szerint az ÁVH hajszolt öngyilkosságba.

 

G. Mátyus Melinda református lelkész a temesvári református egyházközség 1989-es forradalmát bemutató kötetét ismerteti. A Színről színre című könyvről kiderül, Tőkés László érkezésekor télen gyakran be sem fűtöttek a templomterembe, az öreg lelkész a tucatnyi hívő számára az irodában tartotta meg az istentiszteletet, ahol az íróasztal fölött Nicolae Ceauşescu kommunista pártfőtitkár képe függött a falon. Ez a gyülekezet alakult át 1989 decemberére egy több száz fős motivált közösséggé, amely tüntető szolidaritással állt lelkésze mellé akkor is, amikor ez immár veszélyekkel járt, amikor már csak rendőrkordonok között lehetett bejutni az istentiszteletre…

 

A kötetek szerzőivel és H. Szabó Gyula kiadóigazgatóval Vincze Gábor, az Emlékpont történésze beszélget hétfőn 16 órától a kommunizmus évtizedeit bemutató közgyűjtemény időszaki kiállítótermében.

 

 

(Elek András – sajtóreferens)

 

 Hódmezővásárhely.
SZUPERINFO.HU