Dömötör János Művészettörténeti Verseny

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Németh László Gimnázium, Általános Iskola és a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ művészettörténeti versenyt hirdet a jeles hódmezővásárhelyi művészettörténész, Dömötör János emléke előtt tisztelegve.

A verseny célja: Dömötör Jánosnak elévülhetetlen szerepe volt az alföldi művészet értékeinek feltárásában és bemutatásában. Nagy hozzáértéssel, szorgalommal és alapossággal vette számba szeretett városának művészeti értékeit. Mindemellett munkásságának fontos része volt az ismeretterjesztés. Írásban és szóban, kiállítótermekben, iskolákban, olvasókörökben plasztikusan mutatta be a helyi kultúra színeit és értékeit. A versenyre jelentkező tanulók felkészülésük során megismerik Dömötör János munkásságát, ezen keresztül szűkebb pátriájuk kultúrájának gazdagságát, játékos formában gyarapítják művészettörténeti ismereteiket.

 

A versenyre jelentkezhetnek:

 A város középiskoláinak 9-12. évfolyamos tanulói, négy fős csapatokkal. A csapat egyik tagjának workshopon kell résztvennie a vetélkedő ideje alatt, ahol a feladat linómetszet készítés és nyomtatás. A feladat megoldásához minden eszközt biztosítunk! (Max. A/5-ös méretű grafikai vázlatokkal előre lehet készülni, akár többel is.)

 

A verseny tervezett időpontja:

 2014. április 09. 13.00 óra

 A verseny tervezett helyszíne:

 A Németh László Gimnázium és Általános Iskola Ormos E. utcai aulája

 A zsűri tagjai:

 Hegedűsné Dékány Magdolna művészeti tanácsadó, Hézső Ferenc  festőművész, Dömötör Mihály  fotóművész , Nagy Imre  művészettörténész, a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ igazgatója, Szenti Tibor író, néprajzkutató.

 

A verseny témája: Grafikai eljárások története a reneszánsztól napjainkig (az egyes művészettörténeti korszakokban kialakult és elterjedt grafikai eljárások ismertetése)

 A versenyre jelentkező csapatoknak projektmunkát kell készíteniük:

 Szabadon választott művészettörténeti korszak jellemző alkotójának pl.: Henri de Toulouse- Lautrec vagy Andy Warhol sokszorosító grafikai munkáin keresztül egy, az alkotó által kedvelt sokszorosító grafikai eljárás pl.: litográfia, szitanyomás képi bemutatása egy 50 X 70 cm nagyságú plakáton – kollázs montázs technika alkalmazásával, esetleges rajzi kiegészítéssel.

 Ezenkívül bármely szabadon választott sokszorosító grafikai eljárás: fametszet, linómetszet, hidegtű, rézmetszet, rézkarc, akvatinta, litográfia, szitanyomás művészettörténeti és technikai eljárásának képi bemutatása POWER POINT vagy más multimédiás eszköz felhasználásával.

 Felhasználható az interneten található ilyen irányú fotók, rövid bejátszások, a prezentációhoz rövid zenei aláfestés javasolt. A projektmunkát multimédiás eszközök felhasználásával kell elkészíteni, és a verseny első fordulójában kell a csapatnak bemutatni maximum 5 perc terjedelemben. A projekt értékelése során a zsűri a szakmai pontosságot, a látványelemek gazdagságát, a prezentáció színvonalát veszi figyelembe.

 

A verseny második felében a csapatoknak játékos kvízkérdésekre kell felelniük a sokszorosító grafikai eljárásokkal kapcsolatban. / ki alkotta, milyen technikával készült, melyek a grafikai technikák jellemző vonásai, stb./ Hódmezővásárhelyi vonatkozások: egyedi grafikák, Kohán György, Kajári Gyula grafikai munkássága, képfelismerés, villámkérdések életrajzi adatokból.

 

A versenyre minden középiskolából legalább egy, legfeljebb két csapat jelentkezését várjuk.

 A jelentkezés határideje: 2014. március 17.  A jelentkezéskor meg kell adni a csapatok névsorát és a felkészítő tanár (ok) nevét.

 A projektmunka benyújtásának határideje: 2014. március 28. A projektmunkát elektronikus formában, írásvédetten, de sokszorosításra alkalmas módon kell benyújtani.

 A jelentkezést és a projektmunkákat a Németh László Gimnázium, Általános Iskola titkárságán lehet leadni (6800 Hódmezővásárhely, Ormos E. u. 18.)  Telefon: 533-137

 (Forrás: Németh László Gimnázium, Általános Iskola)Hódmezővásárhely.
SZUPERINFO.HU