Igazgatói tájékoztató a katasztrófavédelemről a megyei védelmi bizottság ülésén

Igazgatói tájékoztató a katasztrófavédelemről a megyei védelmi bizottság ülésén
Az idei év első, rendes ülését tartotta csütörtökön délelőtt a szegedi Megyeházán a Csongrád megyei Védelmi Bizottság, amelynek ülésén Szatmári Imre tű. ezredes, a Csongrád megyei katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, a bizottság alelnöke négy előterjesztésében is szakmai tájékoztatást adott a bizottság tagjainak.


Az ülés elején B. Nagy László kormánymegbízott, a védelmi bizottság vezetője köszöntötte a bizottság titkári feladatait január elseje óta ellátó Melgh Károly tű. őrnagyot, majd elfogadásra került az ülés napirendje, amelynek során egyhangúlag támogatták a bizottság munkarendjéről és költségvetésről szóló előterjesztést.

A további négy napirend során Szatmári Imre tű. ezredes tájékoztatta a bizottságot a Katasztrófavédelem szervezetének tavalyi átalakulásáról, amely során köszönetet mondott Szeged, Hódmezővásárhely, Makó, Szentes, Csongrád települési önkormányzatainak, valamint a megyei önkormányzatnak a tűzoltóságok állami irányítás alá kerülése során tanúsított együttműködésükért.

A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tevékenységét értékelve és a megye idei, első negyedéves veszélyhelyzeti prognózisát ismertetve Szatmári Imre tű. ezredes elmondta: a védelem megtervezése során katasztrófavédelem állománya számba veszi a veszélyforrásokat, a végrehajtandó feladatokat, és kijelöli a védekezésben szükséges erőket.

Az igazgató tájékoztatta a megye területén lévő veszélyes üzemekről, és a velük kapcsolatos eljárásokról is a védelmi bizottságot, majd a téli időjárás kapcsán megtett intézkedésekről adott tájékoztatójában leszögezte: az idén a tavalyinál kevesebb probléma adódott e területen, és megköszönte a résztvevőknek, különösen a rendőrségnek a feladatokhoz való feszes hozzáállást.

A megyei védelmi bizottság valamennyi tájékoztatót egyhangúlag fogadta el, majd egyhangúlag szavazták meg Ignáth Tibor őrnagy, az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 1. Katonai Igazgatási Központ központparancsnokának a katonai igazgatás szervezetéről adott tájékoztatását is.

Az ülésen a megye hidrológiai helyzetéről Kozák Péter, az ATIVIZIG igazgatója tájékoztatta a tagokat, amely során elmondta: a folyóink medrében mérhető víz szintje megnyugtató, és a vízgyűjtőkön hóban tárolt víz mennyisége sem ad okot komoly aggodalomra, azonban kisebb emelkedést hozhatnak a hirtelen, nagy mennyiségben érkező eső.

A Csongrád Megyei Védelmi Bizottság – amennyibe ezt aggodalomra okot adó helyzet korábban nem teszi szükségessé – legközelebb októberben tart ülést.

Arany-Tóth Attila tű. zls. szóvivő

– csongrad.katasztrofavedelem.hu –.
SZUPERINFO.HU