Járási lett a helyi védelmi bizottság

Benczik Zsolt járási hivatalvezető elnökletével az elmúlt héten újjáalakult a Helyi Védelmi Bizottság Tapolcán. Az új rendelkezéseknek megfelelően a járási hivatal vezetője tölti be a tisztséget.

A katasztrófaközeli, vagy katasztrófahelyzetek elhárításáért felelős szervezet munkacsoportok köré szerveződve végzi a jövőben feladatait. Ennek megfelelően a lakosságvédelemért Sólyom Károly alpolgármester felel. A járási katasztrófavédelmi csoportot Horváth András tűzoltó alezredes vezeti, a katonai igazgatási csoport Kissné Borbély Adrienn irányításával működik majd. Feladataikat továbbra is a tapolcai járás településeivel, illetve a falvak polgármestereivel szoros együttműködésben végzik.T.L..
SZUPERINFO.HU