Kapcsolatok mérföldkövei

A gróf Festetics György által 1797-ben alapított georgikoni gazdászképzés gyökerei nem csak a múltban vannak. A folyamatos megújulást az évről évre frissülő kapcsolatok táplálják.

A tradíciók és a tudomány új hajtásai a gyakorlatban kiterjednek a társintézményekkel való együttműködésre, a tudományos eredmények terméssel való közös hasznosítására és továbbfejlesztésére, az egyetemi ifjúságot kinevelő középiskolákkal együtt folytatott munkára. Ez utóbbi jegyében két nagy forgalmú rendezvényt bonyolított le az intézmény: a kari képzési helyeket bemutató nyílt napot tartották meg, s vele együtt zajlott le a középiskolásoknak meghirdetett országos biológiai tanulmányi verseny. A hagyományos nyílt nap ezúttal is sok személyes élmény szerzésére adott módot. A tájékozódás lehetősége kiterjedt veszprémi karokra és a nagykanizsai képzési helyre is. A programokhoz csatlakozhatott a biológiaverseny mezőnye, a dolgozataik értékelésének ideje alatt. A kar által, az ország középiskolásainak körében immár 5. alkalommal meghirdetett többfordulós, levelezős tanulmányi versenyre 54 város 74 középiskolájából 294 nevezés érkezett, az írásbeli döntő fordulóba 40 fő került. A versenyeredményeket a diplomaosztó ünnepségen dr. Kondorosy Előd, oktatási dékánhelyettes ismertette, miszerint Mosonmagyaróvárról, Dunaharasztiból és Szigetszentmiklósról érkezettek nyerték a dobogós helyeket a pénzdíjakkal, tárgyjutalommal..
SZUPERINFO.HU