A fő célokért váratlan kihívásoknak is meg kell felelni

A fő célokért váratlan kihívásoknak is meg kell felelni
Az érdemi munkát előkészítő napirendeket megtárgyalva tartotta meg alakuló ülését a választások eredménye szerint felállt hévízi képviselő-testület ünnepélyes keretek közt, a városháza dísztermében.

Az önkormányzati munkában az immáron harmadik ciklust kezdő Papp Gábor polgármester (FIDESZ-KDNP) vezetésével nagyobb részt az eddigi képviselők vehetnek részt továbbra is, így Fisli István (FIDESZ-KDNP), Gelencsér János, (FIDESZ-KDNP), Kepli József János (FIDESZ-KDNP), Lázár László (független), újonnan választott képviselő Naszádos Péter (független) és Süténé Tüttő Beáta (FIDESZ-KDNP).
A polgármesteri és képviselői eskütételek után városvezetői programját ismertette Papp Gábor, kiemelve, hogy a helyhatósági választás eredménye az előző két ciklusban megkezdett és folytatott munkák továbbvitelére adott számára felhatalmazást. Hangsúlyozta azt is, hogy a fő célok eléréséért váratlan kihívásoknak is meg kell felelni.
– Öt évre előre tervezni nem könnyű feladat, a mindennapok kihívásai, a tőlünk független változások szabhatnak új irányokat a munkáknak, a terveknek – mondta Papp Gábor. – Felelősséggel csak a munkák fő irányát lehet kijelölni. Az egyik legfontosabb feladatnak a kiegyensúlyozott költségvetés megvalósítását tartom továbbra is. Elengedhetetlen az intézményeink és az önkormányzati szervek költséghatékony működtetése, az emberi erőforrások ugyancsak hatékony felhasználása. A nem az önkormányzathoz tartozó, de gyermekeink életében meghatározó szerepet játszó iskolák infrastrukturális feltételeinek folyamatos javítása ugyancsak kiemelt feladat. Gondot kell fordítanunk a szociális támogatások folyamatos biztosítására, figyelemmel kell lennünk az idősekre, egyedül élőkre, ugyanakkor a fiatalok letelepedésének támogatását is szem előtt kell tartani.
Az anyagi körülményekről, a turizmus aktualitásairól és a kapcsolatrendszerekről a következőket mondta:
– Fontos pénzforrást, a lehetőségeink bővítését jelentik a pályázatok. Megerősített pályázati csoporttal folyamatos feladat a pályázati kiírások figyelemmel kísérése, az azokban való részvétel, és a pályázatokhoz szükséges források biztosítása. Meglévő nemzetközi kapcsolataink erősítése, európai területeken további, gazdasági, turisztikai alapokon nyugvó bővítése kiemelten fontos. A város turisztikai piacokon történő további erősítése mindannyiunk érdeke. Ehhez a jövőben is támogatni kell a helyi minőségi fejlesztéseket, törekvéseket, ápolni kell a szállodákkal a jó kapcsolatot, és továbbra is tudatosítani kell, hogy fejlődésünk, továbblépésünk záloga a Hévíz-Balaton Airport, annak fenntartása, fejlesztése, menetrend szerinti járatok indítása, bővítése. Szoros együttműködésben kell dolgoznunk a térség településeivel, kiemelten Keszthellyel és Zalaegerszeggel stratégiai fontosságú az együtt gondolkodás. A várost illetően olyan minőségi környezet kialakítása szükséges, mely az európai gyógyhely státuszhoz méltó, és amely a szolgáltatókat és a lakosságot is a minőség felé tereli. Bízom benne, hogy mindazokkal, akik a képviselő-testületbe bekerültek, valóban érdemi, a hévízi érdekeket szem előtt tartó közös munkát tudunk végezni.
Feladatkörök meghatározásával az önkormányzat 3 szakbizottságot hozott létre, jelölések alapján megválasztva a belső és külső tagokat, tisztségviselőket. A pénzügyi, turisztikai és városfejlesztési bizottság elnöki tisztét Gelencsér János kapta, tagjaivá Fisli Istvánt és Lázár Lászlót választották, külsős tagként Karádi Szabolcs és Molnár László vesz részt a munkában. Az emberi erőforrások bizottság elnöke Fisli István lett, tagi delegált Naszádos Péter és Süténé Tüttő Beáta, külsős tag pedig Damina László és Bognár Balázs. A jogi és ügyrendi bizottság elnökévé Süténé Tüttő Beátát, taggá Naszádos Pétert választották, külsős tagként dr. Gelencsér Anita dolgozik a bizottságban.
Az eskütételeket követően történt titkos szavazás eredményeként az alpolgármesteri tisztséget továbbra is Kepli József János nyerte el. A képviselő-testület önkormányzati főtanácsadói státus létrehozásáról is döntött, mely a későbbiekben kerülhet betöltésre, a tisztség viselője polgármesteri irányítás alatt végzi majd a munkát.
H. Á.Keszthely.
SZUPERINFO.HU