A Hónap könyve: antik építészet

A Hónap könyve: antik építészet
A keszthelyi Helikon Kastélymúzeum történelmi könyvtárában a Hónap könyve bemutató sorozat októberi kincse a művészetek világába, s azon belül is az antik építészetbe kalauzol.

Az alkalmi kiállítás darabja: Molnár Jánosnak Jesus Társasága szerzetes papjának „A’ régi jeles épületekről kilentz könyvei” címet viseli, a részeket egy kötetbe foglalva. Felbecsülhetetlen értéke abban áll, hogy ez az első magyar nyelvű művészettörténeti munka. Molnár János jezsuita szerzetes a nagyszombati akadémia tanáraként nagy hangsúlyt fektetett anyanyelvünk ápolására, az ismeretszerzés minél szélesebb körben való terjesztésére, valamint az egyetemes tudományok magyar nyelven történő bemutatására.
Festetics Kristóf fiához, Festetics III. Pálhoz intézett több oldalas ajánlásában olvasható: „Azt … tanúltam; hogy ha Hazám ékességét szeretem; nyelvét szeressem leg-előszer”. Úgy gondolta, hogy művével hazájának is szolgálatot tehet, hiszen „A’ ki a’ szép Magyarságot gyarapítani kévánnya, lehetetlen, hogy illy munkához látván, nagy hasznát ne vegye”.
A művét Molnár János 1759-1760-ban Grazban írta, kinyomtatására már Nagyszombatban került sor. Munkálkodásának nagyszerű eredménye tárul most a könyvtárlátogatók szeme elé néhány mozzanat erejéig. Nem csupán építészeti, egyben művelődéstörténeti összefoglalást kapunk a világkezdettől egészen a római kor végéig. A tudós pap a Biblia és az ókori szerzők leírásainak felhasználásával mutatja be a régi, nevezetes építészeti alkotásokat: Noé bárkáját, Bábel tornyát, az egyiptomi piramisokat, a Circus Maximust vagy a Rhodoszi kolosszust. A kor és az akkori népek általános kultúrájáról is képet ad, ismerteti a nyelveket és a szokásokat is.
A könyv több mint 250 éves kora ellenére nagyon jó állapotban van. Díszesen aranyozott, barokk bőr kötésében jól mutatja a kor könyvkötészetének jellegzetes vonásait.Keszthely.
SZUPERINFO.HU