A tudomány ünnepe

Konferencia rendezésével ünnepli a magyar tudomány napját a Pannon Egyetem Keszthelyi Georgikon Kara.

November 7-én 16 órakor az intézmény Deák Ferenc u. 16. szám alatti épületének kari tanácstermében dr. Polgár J. Péter dékán mond köszöntőt. Kitüntetések átadására kerül sor, majd előadások hangzanak el különféle növény- és rovartani, valamint régészeti témakörökben.



Keszthely.
SZUPERINFO.HU