Fenékpusztai időutazás

Fenékpusztai időutazás
A keszthelyi Balatoni Múzeum modern technikával idézi fel Fenékpuszta történelmét a szep­tember 14-én 17 órakor nyíló kiállításán.

Az intézmény a 2006 óta folyó új kutatásokból kiindulva a késő ókori erőd és épületei 3D-s rekonstrukciójára vállalkozik és egy jövőbeli régészeti park vízióját vázolja fel. Fenékpuszta nemzetközi hírnevét elsősorban nem késő római emlékeinek köszönheti, hanem annak, hogy ott az avar korig (7. századig) a helyben maradt provinciális lakosság megőrizte római hagyományait és keresztény hitét, kapcsolataik mindvégig kimutathatók a mediterrán világ felé.
A terület már közel 150 éve kutatott, s mégis mind a mai napig újabb és újabb titkait sikerül megfejteni. Egy évtizede magyar és német együttműködésben, a zalaegerszegi Göcseji Múzeum, a keszthelyi Balatoni Múzeum, továbbá a lipcsei Kelet-Közép-Európai Történet- és Kultúratudományi Intézet (GWZO Leibniz-Institut) és Heidelbergi Ruprecht Karl Egyetem bevonásával újra indultak a tervásatások a Kr. u. 4. században épült római erőd területén, környékét pedig tájrégészeti módszerekkel vizsgálták.
A készülő kiállítás keretében ezen új kutatások eredményeinek és leleteinek bemutatásán túl egy lehetséges jövőképre és hasznosításra utaló javaslat is körvonalazódik. Fenékpuszta mind a mai napig javarészt beépítetlen területe kiváló lehetőséget nyújt a régészeti emlékek sokoldalú bemutatására. A kiállítás egyrészt az erőd hajdani védrendszerét és épületeit varázsolja újjá modern digitális módszerekkel.Keszthely.
SZUPERINFO.HU