Helyi adózási tudnivalók

Hévíz önkormányzati adóhatósága folyamatosan küldi a magánszemélyek részére az adószámla kivonatokat, hogy határidőre tudják teljesíteni a 2019. szeptember 15-ig esedékes fizetési kötelezettségüket.

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 36. § (6) alapján az adóhatóság akkor is elektronikus úton tart kapcsolatot az egyéni vállalkozóval, valamint az Eüsztv. szerinti jogi képviselővel, ha az nem egyéni vállalkozói tevékenységgel összefüggésben, illetve nem jogi képviselői minőségében jár el. Fenti törvény szerint az adóiroda elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani azzal a magánszeméllyel, aki egyéni vállalkozó is (egyéni vállalkozók nyilvántartásában szerepel, beleértve a szüneteltetés alatt álló vállalkozót is). Ez alapján az egyéni vállalkozással rendelkező magánszemély hivatalos iratait (például számlaegyenleg, határozat, felhívás, tájékoztatás és egyebek) is az ügyfélkapus tárhelyre küldi a hatóság, csekk külön kérésre kapható. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással, a pénzforgalmi számlával rendelkező a belföldi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni a fizetést. A helyi adók – építmények, reklámhordozók utáni adó, az iparűzési adó/adóelőleg valamint a gépjárműadó – második féléves összegeit 2019 szeptember 15-ig lehet pótlékmentesen megfizetni. Az Elektronikus Önkormányzati Hivatali Portál a nap 24 órájában biztosítja az aktuális adóegyenlegek pontos és részletes lekérdezését. A portál nyitóoldala: https://ohp-20.asp.lgov.hu vagy https://heviz.asp.lgov.hu/. A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók részére ez évtől nem történik adószámla kivonat kiküldése, az adóegyenlegről a fenti portálok nyújtanak információt.Keszthely.
SZUPERINFO.HU