Hónap könyve: 1723-as teológiai tanok

Hónap könyve: 1723-as teológiai tanok
A keszthelyi Helikon Kastélymúzeum történelmi könyvtárának Hónap könyve című bemutató sorozatában a decemberi darab Georg Rippel (1681-1729) német teológus, pap 1723-ban kiadott, majd 1754-ben Nagyszombat városában magyarul is megjelent, szertartásokat magyarázó kötete.

A könyv tanúskodik arról, hogy a XVIII. században a liturgia mennyire fontos tényező volt. Elsősorban nem az alapfokú hitoktatásban használták, inkább a teológushallgatók számára volt tankönyv, valamint a plébánosok meríthettek belőle tudnivalókat. Német nyelvről magyarra fordítója a Pápán született Szentilonay József (1693-1769) római katolikus pap, majd püspök, aki Nagyszombatban tanult teológiát és bölcseletet. Munkásságát az is jegyzi, hogy korának jótevőjeként szülővárosában 1756-ban
kórházat, vagy ahogy ő nevezte: ápoldát, 24 ember részére pedig szegényházat alapított. A városban utcanév őrzi emlékét. A most bemutatott művet saját költségén adta ki, majd halála után Egerben is megjelent 1779-ben. A kötet korabeli bordázott gerincű bőrkötésű. Viszonylag jó állapotú, megkímélt példányt mutat be az intézmény. A barokk kor jellegzetes nyomdatechnikai eljárásainak megfelelően a címoldal kétszínnyomású, szépen metszett vignettával. A kiállított darabot a kastélymúzeum látogatói a könyvtárteremben tekinthetik meg az év végéig.
Az intézmény a bemutató sorozatot 2019-ben is folytatja, jövőre lesz Festetics I. György halálának 200. évfordulója, ennek jegyében ismertetnek könyveket.Keszthely.
SZUPERINFO.HU