Hónap könyve: Méhes kert anno

Hónap könyve: Méhes kert anno
A méhészet szakirodalmának kezdetét idézi a Hónap Könyve kiállítás sorozat novemberi darabjával a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum történelmi könyvtára.

John Gedde skót méhész a méhekről, a méhtartásról, méhészkedésről szóló művével a szakismeretek egy legjelentősebb gyűjteményét hozta létre, melynek első kiadása 1721-ben jelent meg Londonban. A magyar méhészet történetét nézve az első honi kiadványok az 1640-es években keletkeztek, és azok a 19. században is közkézen forogtak. A most bemutatott későbbi, igen értékes művet Szathmáry Király György, Borsod vármegyei országgyűlési követ, a Sárospataki Kollégium főgondnoka németből fordította magyar nyelvre. Mivel ő is méhészkedett, a munkát saját tapasztalataival is kiegészítette. A borsodi Hangács községben tevékenykedett, így a település a magyar méhészet egyik bölcsője lett. A könyv 3 kiadást ért meg 1759., 1768., és 1781. évben. Az előszóban Szattmáry Király György érdekes kérdést tesz fel, amely a mai kor emberét is gondolkodásra késztetheti: „Mitsoda édessebb a’ Méznel? Kicsoda elméssebb, és munkássabb a’ Méhnél?”
A kiadvány jelen esetben nem reprezentálja a barokk kor szép kivitelű könyvkötészeti jegyeit. A méhészeti szakirodalom ezen egyik remekművét egy nagyon egyszerű papírkötés foglalja magába.Keszthely.
SZUPERINFO.HU