Szent István ünnepe Árvácskákkal

Szent István ünnepe Árvácskákkal
– Augusztus 20-a a legősibb magyar ünnep, Szent István király és a keresztény magyar államalapítás emléknapja. Ezen a napon azt ünnepeljük, hogy Magyarország több mint 1000 esztendővel ezelőtt csatlakozott Európához.

Papp Gábor, Hévíz polgármestere kezdte e szavakkal ünnepi beszédét a Szentlélek templomban tartott szentmisét követően. A városvezető kiemelte:
– Ezeréves keresztény államiságunkat, modern európaiságunkat, nemzetünk egységét ünnepeljük, ami az elmúlt ezer évben minden ellenséges szándék dacára is elválaszthatatlanul összeforrt első keresztény uralkodónk nevével. Szent István király a keleti és a nyugati világ határán erős országot kívánt építeni, olyan országot, amelyben békés építőmunka, értelmes alkotás folyik, s áldozatok árán is ilyen országot szándékozott hátrahagyni az utódoknak. Rendíthetetlen hittel élt a magyarok iránt, letette az önálló, keresztény magyar állam alapjait, amelyet erős törvényekkel, határvédelemmel és a magyar állam szuverenitásával erősített meg.
A polgármester évszázadok jeles személyiségeiről is említést tett, akik nagy tudással, tanítással, híres találmányokkal, sok gyönyörű irodalmi és képzőművészeti alkotással járultak hozzá a történelem során ahhoz, hogy korukban a lehető legtöbbet adják hazájuknak.
– Építők voltak mindannyian, ki-ki a maga, Isten adta tehetsége szerint. Szent László, Hunyadi Mátyás, Széchenyi István, Batthyány Lajos, Pázmány Péter, Petőfi Sándor, József Attila, Jedlik Ányos, Neumann János, Szent-Györgyi Albert és még hosszan sorolhatnám. Építők voltak ők is, mint Szent István. Valamennyien hozzátettek egy-egy fontos követ Magyarország fundamentumához – tallózott a nevekben Papp Gábor.
A polgármester Hévíz jelenének aktuális fejlesztéseiről is beszélt, majd jókívánságaival szólt az ünneplőkhöz.
– Kívánom, hogy sok szép közös ünnepünk legyen, megtalálva azt a hévízi építőkövet, amelyet mi magunk tehetünk Magyarország alapjába, amely a maga kicsiségében, mégis egyediségében elengedhetetlenül hozzájárul ahhoz, hogy hazánk tovább épüljön és erősödjön.
A templom előtti téren a csíksomlyói Árvácska Együttes (képünkön) adott zenés műsort.
H. Á.Keszthely.
SZUPERINFO.HU