Tanulmányi támogatásokat nyújt Hévíz önkormányzata

Hévíz város önkormányzata az idén szep­tem­berben induló tanévre is támogatást nyújt a helybeli általános és középiskolás gyermekek számára.

Az általános iskolai tanulmányaikat kezdő és folytató hévízi lakóhelyű, vagy életvitelszerűen Hévízen lakó és bejelentett tartózkodási helyű gyermekek szülei iskolakezdési támogatást igényelhetnek. A segítség akkor nyújtható, ha az egy főre jutó havi jövedelem a kérelmező családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 százalékát – amely jelenleg 114 ezer forint – nem haladja meg. A kérelem október 31-ig adható be, gyermekenként 8 ezer forint összegre szólóan. Az igényléshez kitöltendő nyomtatvány a www.onkormanyzat.heviz.hu honlapon (nyomtatványok/szociálpolitikai ügyek/szociális ügyek/települési támogatás) megtalálható, illetve a polgármesteri hivatal hatósági osztályán átvehető. A kitöltött kérelemhez csatolni kell 30 napnál nem régebbi jövedelmeket igazoló iratokat, illetve – amennyiben a tanuló nem a hévízi általános iskolába jár – tanulói jogviszony igazolást. A támogatással kapcsolatos további információkat ügyfélfogadási időben a polgármesteri hivatal hatósági osztálya nyújt.
Pályázat adható be az önkormányzathoz a Hévízen tanuló és Hévízen állandó lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos középiskolás tanulók részére útiköltség hozzájárulásra és ösztöndíjra, s pályázhatnak azok a középiskolások is, akik hévízi állandó lakóhellyel rendelkeznek, de más településen járnak iskolába.
A pályázatot a 2018/19 tanév II. félévére vonatkozóan, október 31-ig lehet benyújtani. Az önkormányzat havi háromszori oda-vissza utat térít meg a vidéken tanuló hévízi diákok útiköltségéből. Az ösztöndíj felső határa kitűnő tanuló esetén akár havi 5 ezer forint is lehet. Az erre vonatkozó önkormányzati rendelet 2016. évi módosítása értelmében az egészségügy és vendéglátás-turisztikai szakmacsoportban tanulók esetében az ösztöndíj összege tanulmányi átlag vonatkozásában sávonként havi 1000 forint összeggel növekszik. A pályázathoz több dokumentum csatolása is szükséges, így a tanuló intézménye által kiállított iskolalátogatási igazolás, a tanuló érvényes diákigazolványának másolata, az adott félév lezárását tanúsító középiskolai bizonyítvány eredeti példánya, melyről fénymásolat készül a polgármesteri hivatalban. A pályázati adatlap letölthető az önkormányzat honlapjáról is: (http://onkormanyzat.heviz.hu/heviz/e-ugyintezes?pID=20#d). Ezen kívül átvehető személyesen a polgármesteri hivatal (Hévíz, Kossuth L. u. 1.) portáján, illetve a 109-es irodában hétköznapokon 8-16 óra között (pénteken 8-13.30 közötti időben). A pályázatok leadásának helye a hévízi polgármesteri hivatal 109-es irodája.
További kérdésekkel fordulhatnak az érdeklődők Király Ádám szociális és általános hatósági ügyintézőhöz a 06 83/500-851 telefonszámon.Keszthely.
SZUPERINFO.HU