Több utca és a csarnok új nevet kaphat

Több utca és a csarnok új nevet kaphat
Tucatnyi tapolcai utcanév változhat meg június elsejével, például az Úttörő utca a jövőben Miltényi József huszárkapitány nevét viselheti.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete még 2011 decemberében döntött arról, hogy megváltoztatja a Kulich Gyula, Somogyi Béla, Zalka Máté, Kiss János, Kunfy Zsigmond, Mező Imre, Sallai Imre, Engels Frigyes, Mónus Illés, Ságvári Endre, Rózsa Ferenc utca és köz, valamint a Landler Jenő utca közterületek elnevezését. Az április 26-án megtárgyalandó előterjesztésben Sallay Misi, Tanúhegyek, Ősz, Tavasz, Vincellér, Keszler Aladár, Attila, Géza fejedelem, Miltényi József,  Marton László, Szálloda, Bertha Vince, Kincses-gödör és Ács Ferenc utcaneveket javasolják majd elfogadásra. A jobbik helyi alapszervezete javaslatára a rendezvénycsarnokot Csermák József helyi kötődésű kalapácsvető olimpiai bajnokról nevezhetik el.  A változás – az április 26-i nyilvános ülésre készült előterjesztés szerint- a város költségén történik.  Eszerint minden érintett kereszteződésben kihelyezik az új utcanév táblákat, rávezetik a közterületi térképekre a változásokat, de az új utcanévvel ellátott házszámtáblák cseréjének költségeit is átvállalja a város. A díj,- illetve illetékmentességek a lakók valamennyi költségére nem nyújtanak majd fedezetet, például ilyen lesz a cégek esetében a székhely/telephely módosításának költsége. Az előbbieken túl a város érintett polgárainak többek között ki kell cseréltetniük a lakcímkártyájukat, módosíttatniuk kell a közüzemi szerződéseiket, azaz aktívan kell közreműködniük a módosítás végrehajtásában.A lakcímkártyák cseréje, a földhivatali átvezetés, a gépjármű forgalmi engedélyének átírása és szükség esetén a pénzintézetek felé történő igazolások kiadása részben illetékmentes lesz, részben – az előterjesztésben is megemlített javaslat szerint – az önkormányzat vállalhatja magára a költségeket.T.L.Keszthely.
SZUPERINFO.HU