Közoktatás

Május 14-én a marcali városi könyvtárban ülésezett az Oktatási és Közművelődési Bizottság. A kihelyezett ülésen Monostori Szilveszter, az intézmény igazgatója tartott beszámolót a könyvtár munkájáról. Ezt követően Dr.

Sütő László polgármester adott számot a 2009-2012 közötti időszakra vonatkozóan történt ellenőrzésekről, amit a bizottság elfogadott, és a képviselő-testület számára elfogadásra javasolt..
SZUPERINFO.HU