Közzététel bírósági döntésről

Akt.:
Közzététel bírósági döntésről
A Szuperinfó Média Kft. a Debreceni Törvényszék 6.G.40.047/2013/123 sz. ítéletének megfelelően az alábbiak szerint tesz eleget közzétételi kötelezettségének.

A Debreceni Törvényszék megállapította, hogy a Szuperinfó Média Kft. a 2011 december 15. napján kelt, polgármestereknek megküldött levelében valótlanul állította, hogy az általa kiadott Budapesti Újságot „a versenytársaitól a jelentősen magasabb, auditált példányszám, a kizárólag egyéni postaládákban történő megbízható terjesztés” különbözteti meg. A Szuperinfó Média Kft. ezen magatartásával a Tpvt. 3. §-a szerint a Théma Lapkiadó Kft. „f.a.” jó hírnevét veszélyeztette, és a Tpvt. 5.§-a szerinti tisztességtelen bojkott felhívást valósította meg, továbbá közlése olyan összehasonlító reklámot tartalmazott, mely a Grt. 13. § (1) bekezdés c) pontja szerint a Théma Lapkiadó Kft. „f.a.” jó hírnevéből adódó tisztességtelen előnyszerzésre vezethetett.