Kultúrházak éjjel-nappal az „ÉlményMűhely” jegyében

Kultúrházak éjjel-nappal az „ÉlményMűhely” jegyében

A Magyar Népművelők Egyesülete által meghirdetett „Kultúrházak éjjel-nappal” országos programsorozathoz, a Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. is csatlakozik évek óta.

Így volt ez az idei évben is. Célunk volt, hogy megmutassuk, az ÚJ Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program, „Élmény, Tudás, Műveltség a Dombóvári Művelődési Ház szerepvállalása a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” című pályázat keretén belül zajló „ÉlményMűhely” programunkkal is részesei vagyunk a helyi társadalom fejlődésének, a helyi közösségek megerősítésének, fejlesztésének.

A pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás mértéke: 24 748 136 Ft

A programok 2012. szeptember hónapban a nevelési, oktatási intézményekkel kötött megállapodások szerint megkezdődtek. Hat közoktatási intézményben (óvoda, általános és középiskola) ötféle foglalkozási forma keretén belül (heti szakkör, havi szakkör, témanapok, felmenő rendszerű versenyek és tehetséggondozás) működnek a tanórán kívüli tevékenységek a művelődési házban vagy segítségével, 18 hónapon át.

A pályázat alapvető célja, hogy a nevelési-oktatási intézmények, valamint a helyi művelődési ház között meglévő élő kapcsolat elmélyüljön, az intézmények közötti partnerség erősödjön. A foglakozás sorozatok járuljanak hozzá, hogy a gyermekek megtanulják az egész életen át tartó tanulás szükségességét, és azt, hogy nemcsak az iskola lehet az ismeretszerzés forrása

Ennek érdekében a következő foglalkozási formák keretében zajló tevékenységeket terveztük be:

1. Havi szakkört

 • az Apáczai Szakközépiskolában, és az Illyés Gyula Gimnáziumban:

az ÉlményMűhely – Mozgalom az Élményközpontú Matematika-oktatásért elnevezésű programot mindkét középiskolában

2. Heti szakkört

 • az Apáczai Szakközépiskolában:

Média szakkört: 3 féléven keresztül, a „Mesterkurzusok” – A számítógépes grafika és animáció készítés címmel.

 • Csikóstőttősi Általános Iskolában

Sváb fúvószene a faluban elnevezésű szakkört 3 féléven át.

 • Az Illyés Gyula Gimnáziumban

Galéria 5.0 színjátszó csoportjának szakkört 3 féléven át.

 • A Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza Általános Iskola és AMI

Dráma szakköri tevékenységet 3 féléven át.

 • József Attila Általános Művelődési Központ Százszorszép Óvodájában Hagyományőrző szakköri tevékenységet 3 féléven át.

3. Tehetséggongozást:

 • József Attila ÁMK Százszorszép Óvodájában

Hagyományőrző,—Néptánc tehetséggondozó foglalkozásokat .

4. Témanapot, témahetet, tábort:

 • Az Apáczai Szakközépiskola és az Illyés Gyula Gimnázium tanulói számára

Témanapokat terveztünk az „ÉlményMűhely” foglakozásai keretén belül.

 • A Belvárosi Általános Iskolának

Témanapokat szerveztünk „ÉlményTábor” a Balatonon címmel.

 • -A Belvárosi Általános Iskolának

Témanapokat biztosítunk „ÉlménySzínház” címmel.

5. Versenyt, vetélkedőt:

 • Az Apáczai Szakközépiskola és az Illyés Gyula Gimnázium tanulói számára az „ÉlményMűhely” programsorozat zárásaként vetélkedőt szervezünk.
 • -A Belvárosi Általános Iskolának

Tehetségversenyt terveztünk be „Dombó Pál” címmel

 

Az “ÉlményMűhely”Témanap 2 napos programja Dombóváron, a Művészeti-matematikai játék – fesztivál a művészet, tudomány, játék, innováció a kiállítótérben címet viselte.

2013. 02. 08 – án pénteken zajlott a Kreatív iskolanap az élményközpontú matematika oktatásért az Illyés Gyula Gimnázium és az Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Egységes Iskolájának Középiskolája tanulói számára. A délelőtt során az Ünnepélyes megnyitón Farkas János a Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója, valamint Dr. Stettner Eleonóra a Kaposvári Egyetem Matematika-fizika Tanszék vezetője és az „ÉlményMűhely” program szakmai vezetője köszöntötte a megjelent diákokat, az érdeklődő pedagógusokat és a neves előadókat. Színes, vidám hangulatú előadás követte a megnyitót, ahol Dr. Lénárt István az ELTE TTK matematika tanára Lapos és Gömbölyű címmel tartotta meg a nap felvezetéseként „történet – geometria óráját”. A rövid vendéglátás után, párhuzamos műhely foglakozásokon vehettek részt a diákok és megfigyelőként pedagógusaik. Hat előadással egybekötött tevékenykedtető program zajlott a művelődési ház különböző színtereiben:

1. műhely: A „szerkezetek szerkezete” – a brüsszeli Atomium óriásmodelljének közös felépítése ZomeTool készlettel

Műhelyvezető: Szabó Ildikó ANK-Pécs matematika-fizika tanár, az első magyarországi

ZomeTool Munkacsoport vezetője

2. műhely: Escher Periódikus mintái háromdimenziós testek felületén

Műhelyvezető: Dr. Stettner Eleonóra Kaposvári Egyetem Matematika és Fizika Tanszék vezetője

3. műhely: A Poliuniverzum

Műhelyvezetők: Saxon Szász János képzőművész, feltaláló és Dárdai Zsuzsa művészetkritikus

4. műhely: Tudományos Színházműhely

Műhelyvezető: Hajós Zsuzsa drámapedagógussal

5. műhely: Labdageometria – Geometriai kísérletek síklapon és gömbön

Műhelyvezető: Lénárt István (ELTE TTK) műhelye

6. műhely: Búvárséta a piacon: A geometria és a zene összefonódása az elrendezés tudományos és művészi megközelítésében

Műhelyvezetők: Tóth Andrea matematikus és Kreutz László zenész-zeneszerző

Kora délután élménybeszámolót tartottak a gyerekek, ahol bemutatták a műhelyekben készült alkotásokat.

2013.02.09 – én szombaton a Kreatív családi napon – Együtt játszik Dombóvár – a játék, a művészet és a matematika jegyében címmel izgalmas délutánon vettek részt dombóvári családok, diákok, óvodástól felnőttig egyaránt.

Három órakor az “ÉlményMűhely” kiállításának ünnepélyes megnyitóján Kovácsné Lébényi Klára a JAÁMK igazgatója beszélt a művelődési ház és az oktatási intézmények között elmélyülő szakmai kapcsolatról, majd Dr. Stettner Eleonóra bemutatta az „ÉlménySzertár” eszközeit és megnyitotta a kiállítást, mely főképpen gyermekmunkákból áll. A kiállítás 2013. február 20 – ig tekinthető meg.

Ezt követték a szabad műhelyek, párhuzamos műhely foglakozások, majd befejezésül este Élménygálán, a Tünet együttes: Véletlen című táncjátékán vehettek részt az érdeklődők.

„A Véletlenben két világ kerül egymás mellé a színpadon, a tudományé és a táncé. Egy tudós, Mérő László matematika professzor, a véletlenről tart tudományos, ismeretterjesztő előadást, háta mögött pedig egy táncelőadás zajlik Szabó Réka rendezésében, Cuhorka Emese, Emődi Lilla, Furulyás Dóra, Dózsa Ákos, Vadas Zsófia Tamara, Varga Csaba táncosok közreműködésével, amelynek szervező elve a véletlen.”.
SZUPERINFO.HU