Lelkészbeiktatás volt szombaton Bódvaszilason

A Bódvaszilasi Református Egyházközség szombaton 11 órakor istentiszteletet tartott, amelyen az Abaúji Református Egyházmegye esperese, Baksy Mária beiktatta tisztébe a gyülekezet megválasztott lelkipásztorát, Meleg Attilát.

Az istentiszteletet követően mindenkit várt a gyülekezet által készített szeretetvendégségre atyafiságos szeretettel és tisztelettel a presbitérium.

B. Gy..
SZUPERINFO.HU