Magatartási szabályok árvízveszély, kitelepítés esetén

Magatartási szabályok árvízveszély, kitelepítés esetén
•Ha elöntött területen, úttesten gyalogosan kell áthaladni, legalább ketten induljanak el, hogy segítséget tudjanak nyújtani egymásnak.

Előtte győződjön meg a víz mélységéről, és vegyen fel megfelelően védő lábbelit. A leszakadt villanyvezeték életveszélyes!•Figyelje a külső tájékoztatást, ha lehet, a televízió és a rádió híradásait, a hangosbeszélőt, a szirénát.

•Ne telefonáljon, csak segélykérési céllal, mert a mentőerőknek szükségük lehet a vonalakra.

•Ha a hatóság a lakóhely elhagyására szólít fel, kövesse az utasításokat.

•Kitelepítés során érvényesül a család együtt tartásának elve.

•Mielőbb térjen a lakásába, hogy a kitelepítésre, kimenekítésre a család együtt tudjon felkészülni.

•Ha a veszélyhelyzet bekövetkeztekor a tanulók az iskolában tartózkodnak, az osztályok tanulóiért a nevelő felel, ő viszi őket a kitelepítési gyülekezőhelyre, a befogadási helyen leadja a névsorukat.

•Készítse össze családja számára hátizsákban vagy válltáskában – hogy a keze szabadon maradjon – a legszükségesebb személyes felszereléseket (veszélyhelyzeti csomag).

•A lakásból való távozáskor zárja el a víz-, gáz- és elektromos vezetékeket.

•Csukja be az ablakokat, az ajtókat kulccsal zárja be.

•A kályhákban, tűzhelyekben égő tüzeket oltsa el.

•A megadott gyülekezőhelyet lehetőleg gyalog közelítse meg, a kijelölt útvonalon.

•Csoportosan közlekedjék, hogy segíthessenek egymáson.

•Ne hallgasson rémhírekre, ne terjessze azokat.

•Mindenki eldöntheti, hogy a kijelölt befogadóhelyre vagy rokonokhoz, ismerősökhöz megy.

•A gyermekekre, idősekre és betegekre különösen oda kell figyelni. A gyülekezőhelyen be kell jelenteni a mozgásképtelen betegeket, akiket mentőegységek szállítanak el, de magukra hagyni őket nem szabad.

•Ne veszélyeztesse senki az életét a család értékeinek védelmével, mert a hátramaradt ingatlanok, egyéb vagyontárgyak őrzését a rendőrség, polgárőrség, őrző-védő szervezetek végzik.

•Ne kíséreljen meg átkelni a hömpölygő vízen, mivel nem ismeri annak mélységét és sodrásának erejét – már a 20 centiméter magasságú vízfolyás is ledöntheti az embert a lábáról.

•Autóval se kísérelje meg az átkelést az áradaton – már a 30-40 centiméter mélységű víz is károsíthatja gépjárművét olyan mértékben, hogy az leálljon.

 

Tudnivalók a visszatelepítésről

 

A veszély elmúltával a kitelepített lakosság visszatér a lakhelyére. A visszatérés lehetőségének a megállapítása a katasztrófavédelmi és a vízügyi szakemberek feladata. Akiket szervezett formában telepítettek ki, azokat szervezett formában is telepítik vissza. Amennyiben önállóan tér vissza, ezt feltétlenül jelezze lakhelyén.

•A településre csak akkor szabad visszatérni, ha megtörtént a fertőtlenítés.

•Ha az orvosok javasolják, adassa be a védőoltást.

•Ha a házán, lakásán repedéseket, töréseket lát, kérje a szakemberek véleményét lakása biztonságát illetően.

•Ha romosodást talál, a romok eltakarítása nagy körültekintést igényel, mert a romok mozgatása újabb omlást idézhet elő. Sose kezdjen egyedül a munkához, kérje a szakemberek segítségét.

•Az állati tetemeket, a szemetet, amelyet a víz hordott az udvarára, kertjébe, ne ássa el. A szakemberek begyűjtik azokat.

•A vizet, villanyt, gázt csak a vezetékek és a hálózat ellenőrzése után lehet bekapcsolni.

•Az átázott elektromos készülékeket, a gázkazánt, konvektorokat üzembe helyezés előtt vizsgáltassa meg szakemberekkel.

•A vezetékes víz használata a hatóságok engedélye alapján történhet meg.

•A kút vize sokáig alkalmatlan még emberi, állati fogyasztásra, használata csak fertőtlenítés és ellenőrzés után lehetséges.

 .
SZUPERINFO.HU