Mane nobiscum Jesu! – Katona István püspök gyémántmiséje a Bazilikában

Mane nobiscum Jesu! – Katona István püspök gyémántmiséje a Bazilikában
Katona István egri segédpüspök idén ünnepli pappá szentelésnek 60. évfordulóját. Gyémántmiséjét június 8-án, szombaton délelőtt 10 órakor mutatta be az Egri Bazilikában. A papi hivatás nagy ajándékát és a 60 éves papi szolgálatban kapott kegyelmeket köszönte meg elsősorban Istennek, a Szűzanyának, a szenteknek és mindazoknak, akik segítettek papi szolgálatában.

A szentmise kezdetén a Katona család és a rokonság nevében gyermekek köszöntötték, majd Ficzek László érseki irodaigazgató olvasta fel Ternyák Csaba érsek köszöntését, végül Seregély István nyugalmazott érsek, mint volt munkatársáról és barátjáról emlékezett meg. Katona püspök szentbeszédében az Oltáriszentségről, mint Jézus legnagyobb ajándékáról szólt. Mint elmondta, az Eucharisztia középpontjában Jézus Krisztus, az örök Főpap áll. Ezért minden szentmisében a legnagyobb istendicséret zajlik.

Az egri segédpüspök jelenleg a legidősebb hivatalban lévő magyar püspök, 85 éves. Nagykátán született 1928-ban, egy tízgyermekes család ötödik gyermekeként. A fiatalon megözvegyült édesanya rendkívüli áldozatok árán nevelte föl gyerekeit. Középiskoláit Nagykátán és Szegeden végezte. A szegedi teológián tanult, 1953-ban szentelték pappá. 36 évet töltött lelkipásztorként a szeged-csanádi egyházmegyében. Öt évig volt káplán Új-Szegeden és Kiszomborban, majd 31 évig plébánosként működött (Klárafalva-Ferencszállás, Apátfalva, Szeged-Rókus). Közben elvégezte a Budapesti Hittudományi Akadémiát, 1970-ben summa cum laude eredménnyel teológiai doktorátust szerzett.

1989 decemberében szentelték püspökké a Váci Egyházmegye szolgálatára. A püspöki konferencia őt bízta meg az újjászerveződő katolikus iskolák munkájának segítésével és koordinálásával. Ezt a feladatot 1996-ig látta el a Katolikus Iskolai Főhatóság elnökeként. Eredményes munkásságát az MKPK a Pro Paedagogia Christiana kitüntetés arany fokozatával ismerte el. Püspöki jelmondata: „Mane nobiscum Jesu!” (Maradj velünk, Jézusunk!)

Az Egyházi Törvénykönyv előírása szerint 75. életévének betöltéskor, 2003-ban benyújtotta a pápának lemondását. Hamarosan megérkezett a válasz, amelyben a Szentatya arra kérte, hogy továbbra is lássa el hivatalát. 2005-ben, 77 éves korában az Igen című lapnak így nyilatkozott: „…az én feladatom az, hogy imádságban, az adódó szenvedések elviselésében II. János Pál pápa példája szerint éljek. Őt követve szeretném a hivatásomat folytatni úgy, ahogy a Jóisten akarja, addig, ameddig a Jóisten akarja, ott, ahol a Jóisten akarja. A püspök az egész egyházért felelős, nemcsak azért az egyházmegyéért, ahol szolgál. Minden a szívügyünk, az egész egyház. Minden ember üdvösségére gondolva imádkozom Istenhez minden nap. Abban látom a hivatásomat – még ha nem is tudok mindenhová eljutni -, hogy imádsággal segítsem az egyház szolgálatát. ”

Katona István püspök ma is igen tevékeny életet él. Szenteket, szentéletű embereket bemutató sorozata naponta hallható az egri Szent István Rádióban, ahol belső munkatársnak tekintik. Elnöke a Szent Fausztina Isteni Irgalmasságért Alapítványnak, s püspöki felelőse hazánkban az Isteni Irgalmasság tisztelete terjesztésének. Néhány hete nagy odaadással és példás precizitással szervezte meg Egerben az Isteni Irgalmasság országos konferenciát, amelynek kitűnő házigazdája volt.

Lelkipásztorként harminchat éven keresztül foglalkozott gyerekekkel a Szeged- csanádi Egyházmegyében. Tízen voltak testvérek, közülük hárman választottak egyházi hivatást: a testvérek között volt diakónus, pap és püspök. Az Új Ember című hetilapnak úgy nyilatkozott, hogy a mai világból sajnos hiányzik a családiasság, a közvetlenség, ami az ő gyerekkorában még megvolt. Sokkal többet kellene beszélgetni a gyerekekkel, mesélni nekik – véli -, a mesék világa, akárcsak a szentek életének története, gazdagítja az ember lelkét, szellemét. A Szent István Rádióban szívesen olvas meséket is.

A papi hivatással kapcsolatban elsősorban azt tartja fontosnak, hogy a pap legyen bensőséges, személyes kapcsolatban Jézussal. Hozzáteszi: nem azért mondja, mintha neki ez mindig sikerülne… De törekszik rá. A másik: a pap teljesen Jézusnak adott szívvel, önzetlenül, kedvességgel, szeretettel, áldozatkészen szolgálja a híveket. Szalézi Szent Ferencet idézi: “Egy kanál mézzel több legyet lehet fogni, mint egy hordó ecettel.” A harmadik: el kell fogadni a szenvedést. Ezzel kapcsolatban Bosco Szent János mondására emlékeztet: „A papi élet nem egy könnyű séta a rózsalugasban!” Így tekint életére: “Mindig szerettem volna Jézussal személyes kapcsolatban lenni. Szerettem volna jobban szolgálni az embereket, és szerettem volna türelmesebb lenni a kereszthordozásban. Nem minden és nem mindig sikerült, de továbbra is ugyanezek a vágyaim.”

Tekintse meg képgalériánkat!.
SZUPERINFO.HU