Megemlékezés a víz világnapjáról

Megemlékezés a víz világnapjáról
A Környezet-és Természetvédők Csongrád Városi Egyesülete szervezésében 2013. március 21-én a Városi Galéria dísztermében „Szennyvíztisztítás városunkban” című előadással emlékeztek meg.


Deák József egyesületi elnök az alábbiakkal vezette be a megemlékezést:

A víz világnapjának megünneplését az 1992. évi Rio de Janeiro-i környezetvédelmi konferencián kezdeményezték. Ennek hatására az ENSZ március 22-ét a víz világnapjává nyilvánította , felhívta a kormányok, szervezetek és magánszemélyek figyelmét a víz fontos szerepére életünkben. Cél, hogy óvjuk, védjük környezetünket, s ezen belül a Föld vízkészletét.

A 2013. Évi Víz Világnap nemzetközi jelmondat így hangzik:

„2013 – A nemzetközi vízügyi együttműködés éve! – Jusson a Földön mindenkinek tiszta ivóvíz!”

A nemzetközi együttműködésből hazánk is kiveszi a részét – ez év októberben hazánkban kerül megrendezésre a NEMZETKÖZI VÍZKONFERENCIA.

A Földünk vízkészletének (kb. 1,444 milliárd m3) mindössze 3 %-a édesvíz – ennek is nagy része (2,2 %) jég.

A víz meghatározza mindennapi életünket, természetesnek vesszük, hogy a jó minőségű ivóvíz kellő mennyiségben mindig a rendelkezésünkre áll. Gyakran pazaroljuk, nem vigyázunk a környezetünkre – ezáltal szennyezzük a felszíni és felszín alatti vizeinket.

Földünk édesvízkészlete nem kifogyhatatlan, ezért tisztaságának megőrzése érdekében jóval nagyobb figyelmet kell fordítanunk a környezetünk védelmére.

A fenti bevezető után Gyovai Gáspár alpolgármester üdvözölte a rendezvény 110 résztvevőjét – városunk középiskoláinak tanulóit, a megjelent érdeklődőket.

Az alpolgármester kiemelte, hogy városunk a vizek városa, ahol egészséges ivóvízhez jut a lakosság, van termálvízkészletünk is, korszerű szennyvíztisztító telep működik városunkban.

Városunk ivóvízellátásáról és a szennyvíztisztításról a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. munkatársai színes ábrákkal szemléltetve tájékoztatták a jelenlévőket.

Sipos László ügyvezető igazgató ismertette a vízkörforgását, a víz szerepét és felhasználásának területeit mindennapi életünkben. Japán kutatók által rögzített csodálatos jégkristályokról mutatott be képeket.

Versegi Zoltán műszaki vezető tájékoztatta a résztvevőket, hogy hazánk 800 településén nem megfelelő az ivóvíz minősége – ez hazánk lakosságának közel ¼-ét érinti. Az előbbi ok miatt indították el a „Vízforrás 2013 hadműveletet”. A magyar Honvédség olyan településekről, ahol megfelelő az ivóvíz minősége tasakozva, valamint lajtos kocsikkal szállítja az ivóvizet azokra a településekre, ahol nem megfelelő a víz minősége. Csongrádon megfelelő az ivóvíz minősége, ezért az évelején a Honvédség Csongrádról is szállított zacskós vizet, amelynek mennyisége naponta 10 ezer zacskó (8-10 m3), valamint tartálykocsival napi 10-12 m3 mennyiséget.

Reszler Gábor szennyvíztelep vezető elmondta, hogy Csongrádon naponta 2000 –2200 m3 szennyvizet tisztítanak, amely 20.000 lakostól származik. Csongrádon kívül Bokros és Felgyő települések szennyvizét is városunk szennyvíztisztító telepén tisztítják.

Az előadó ábrákkal szemléltetve bemutatta a tisztítás teljes folyamatát, amely 8 fázisból áll. Összehasonlította a tisztítóba bekerülő és az onnan kikerülő víz összetételét. A távozó vízben található anyagok alatta vannak az elvárt határértékeknek, vagyis azok már nem szennyezik a környezetünket.

Felhívta a résztvevők figyelmét, hogy emberi felelőtlenség miatt olyan anyagok is kerülnek a csatornahálózatba (többek között: mérgek, gyógyszerek, oldószerek, háztartási olaj, zsír, fa, kő, csont, műanyag, vatta, textil, állati tetemek, növényi maradványok, háztartási ételmaradék, hígtrágya), amelyeket nem szabad oda ereszteni. Ezek az anyagokat nehéz ártalmatlanítani, rárakodnak a szennyvíztisztító berendezésekre, tönkreteszik azokat.

A rendezvény támogatói voltak:
-Csongrád Város Önkormányzata
-Csongrád TV
-Csongrádi Közműszolgáltató Kft.
-Csongrádi Városkép Nonprofit Kft.
-CsongradiHirek.hu
-Délvilág c. megyei lap Szerkesztősége
-Nemzeti Együttműködési Alap
-Raszter Nyomdaipari, Grafikai és Kiadói Kft. Csongrád
– Vidékfejlesztési Minisztérium.
SZUPERINFO.HU