Megújulhat a Szala

Megújulhat az egri „Garzonház” néven ismert nagy lakóépület, ha Eger sikerrel szerepel az Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP) „Településrehabilitációs” témájú kiírásán.

A megyeszékhely önkormányzata pályázatot dolgoz ki, melynek célja a Rác-hóstya (Szala) megújítása. A fejlesztési elképzelések között a Szala patak menti területek rendezése, közösségi ház, játszótér és sportpálya kialakítása, szennyvíz-rekonstrukció is szerepel. Kiemelten fontosnak tartják azt is, hogy a fiatalok lakáshoz jutását segítő Garzonház megújítása bekerüljön ebbe a fejlesztési programba.

 Az ÉMOP „Településrehabilitációs” prioritása a megyei jogú városok részére kiemelt projektként nyújtott lehetőségeket, hogy fejlesztési elképzeléseiket megvalósíthassák. Utóbbi előfeltétele volt, hogy a város rendelkezzen a képviselő testület által elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégiával (IVS), melyet a Közgyűlés 2008-ban  fogadott el. Az IVS-ben nevesített cél, hogy Eger legalább egy funkcióbővítő és egy szociális alapú városrehabilitációs projektet megvalósítson, s a funkcióbővítő fejlesztés a Dobó-tér- Belvárosi térsor megújításával már zajlik. A szociális városrehabilitációra vonatkozóan sajnos 2009 óta nem írtak ki pályázatot, ám Eger Önkormányzata más pályázati forrásból, és jelentős önerőből komoly előkészületeket tett egy ilyen fejlesztés megalapozására. A terveket széleskörű társadalmi egyeztetés előzte meg, a Szalában hatékony civil összefogásra épült a helyzetértékelő munka, létrejött egy jól működő, aktív civil egyesület, melynek munkájára a továbbiakban is építhet az önkormányzat. Mindemellett a projektelemek kidolgozását az URBACT II SURE program keretében nemzetközi szakmai egyezetés is megelőzte.

A 2012. augusztusában megjelent ÉMOP -felhívás lehetőséget biztosít Egernek arra, hogy szociális városrehabilitációs pályázatot nyújtson be. Első lépésként kibővítettük az IVS-ben szereplő 2. számú akcióterületet, így a tervezett fejlesztés a lehető legtöbb egri lakos életminőségét javíthatja. Ezt a célt szolgálja az is, hogy a projektelemek közé bekerült az önkormányzati tulajdonban lévő „Rákóczi u. 8-10 sz. alatti bérház felújítása” (Garzonház). A pályázati dokumentációt az Egri Városfejlesztési Kft készíti el.

Az egri szociális városrehabilitációs program részleteit a napokban véglegesíti a projektcég és a Polgármesteri Hivatal szakembergárdája, majd a február 12-i rendkívüli közgyűlésre már olyan előterjesztés készül, amely tartalmazza a tervezett beruházások konkrétumait és a pályázat részletes költségvetését..
SZUPERINFO.HU