Megújult hivatali struktúrával várja ügyfeleit a polgármesteri hivatal

A Polgármesteri Hivatal Irodáinak és önálló csoportjainak vezetői dr. Kovács Luca jegyző (középen) társaságában. Fotó: Nemes Róbert – www.fotonemes.hu
A Polgármesteri Hivatal Irodáinak és önálló csoportjainak vezetői dr. Kovács Luca jegyző (középen) társaságában. Fotó: Nemes Róbert – www.fotonemes.hu
Eger város Közgyűlése december 20-i ülésén elfogadta a Polgármesteri Hivatal megújított Szervezeti és Működési Szabályzatát is, melynek alapján a hivatal január 1-jétől új struktúrában végzi az ügyintézést és a közgyűlési munka előkészítését.


©
Jogszabályi változások és különösen a Járási Hivatalok felállítása miatt számos területen következik be változás az Önkormányzatok és a Kormányhivatalok működésében, s ez a folyamat természetesen nagyban érinti az egri Polgármesteri Hivatalt is. A jelenlegi okmányirodai és gyámügyi feladatokat, valamint a szociális feladatok egy részét a Járási Hivatal látja el. A települési önkormányzatok közoktatással kapcsolatos feladatainak változása is indokolta a jelenlegi struktúra újragondolását – mondta el dr. Kovács Luca jegyző.     

A jelenlegi – 2008 óta fennálló – struktúrát (8 iroda, 1 önálló csoport és 21 irodai felügyelet alatt álló csoport) egy, kevesebb szervezeti egységből álló, átláthatóbb és vélhetően hatékonyabb modell váltja fel: a Polgármesteri Hivatalban 6 iroda, 3 önálló csoport és 16 irodai felügyelet alatt álló csoport alakul ki.

 

Az egri Polgármesteri Hivatal új szervezeti felépítése és az egységek vezetői:

Irodák:
1. Adó Iroda – Korsós László
2. Gazdasági Iroda – Juhászné dr. Krecz Erzsébet
3. Jogi és Hatósági Iroda – Dr. Bánhidy Péter
4. Informatikai Iroda – Erdei Gyula
5. Humán Szolgáltatási Iroda – Dr. Palotai Zsuzsanna
6. Városüzemeltetési Iroda – Tuza Róbert

Önálló csoportok:
7. Főépítészi Csoport – Rátkai Attila
8. Vagyongazdálkodási Csoport – Szűcs Tamás
9. Titkársági Csoport – Murányi Beatrix

 

Az ügyfélfogadás általános rendje:
Hétfő 13.00-16.00 óráig
Szerda 8.00-12.00 óráig és 13.00-17.00 óráig
Péntek 8.00-12.00 óráig

Az általános ügyfélfogadási időtől eltérő ügyfélfogadási rend az Adó Irodán:
Kedd és csütörtök 9.00-16.00 óráig
Szerda 9.00-17.00 óráig.
SZUPERINFO.HU