Nagy Imre nem lát indokot arra, hogy lemondjon

Levélben szólította fel Mesterházy Attilát, az MSZP elnökét Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés elnöke, hogy hívja vissza dr. Nagy Imrét, a Heves Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságának elnökét, akiről a bíróság jogerősen kimondta, hogy gazdasági bűncselekményt követett el.

Mint Szabó Róbert levelében írja, jogerősen is bűnösnek találták a Heves Megyei Közgyűlés szocialista frakciójának vezetőjét, Eger volt polgármesterét, dr. Nagy Imrét. A Balassagyarmati Törvényszék helybenhagyta az Egri Városi Bíróság elsőfokú ítéletét, amelyben jogosulatlan gazdasági előny megszerzésének bűntettében bűnösnek mondta ki a közgyűlés szocialista frakciójának vezetőjét.

Szabó Róbert mindehhez hozzátette, hogy dr. Nagy Imrét nem a Heves Megyei Közgyűlés, vagy annak képviselője jelentette fel, nem is a megyei testülettel kapcsolatos bűncselekménye kapcsán állapították meg jogerősen bűnösségét. Éppen ezért neki, a Heves Megyei Közgyűlés elnökének nem tiszte az ügyet taglalni. Levelében emlékeztet rá a Megyei Közgyűlés elnöke, hogy az általa vezetett testület ülései során az ártatlanság vélelmét tiszteletben tartva, eddig egyszer sem foglalkozott a köztudomású büntetőeljárással. Most azonban a törvényszék jogerős ítélete új helyzetet teremt.

Mint írja az elítélt szocialista képviselő jelenleg a Heves Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságának elnöke. A közgyűlés bizottságai között ez az egyik legnagyobb felelősséget kívánó testület, amely olyan pénzügyi, költségvetési, vagyongazdálkodási kérdésekben hoz döntéseket és végez gazdasági ellenőrzéseket, s mindez meghatározza a Heves Megyei Önkormányzat összes tevékenységét.

Szabó Róbert levelében utal arra, hogy éppen Mesterházy beszélt a párt kongresszusán arról, hogy „az MSZP immunrendszere korábban nem volt kellően erős ahhoz, hogy a tisztességtelen, nyerészkedő politikusokat idejében kivesse magából”. Ezért – Szabó Róbert álláspontja szerint – dr. Nagy Imre jogerősen megállapított bűnössége és betöltött tisztségei etikailag olyan összeférhetetlen helyzetet teremtenek, amelyben a Magyar Szocialista Pártnak értékítéletet kell hoznia. Levelében Szabó Róbert úgy véli, hogy egy jogosulatlan gazdasági előny megszerzésében jogerősen elítélt politikus méltatlan a megyei közgyűlés Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságának elnöki tisztségére, de magára a megyei közgyűlési tagságra is. Hozzáteszi, hogy a jogerős ítélet megszületése óta eltelt napok alatt sem dr. Nagy Imre, sem az MSZP megyei elnöke, dr. Sós Tamás nem jelezték a képviselő lemondási szándékát.

Ezért levelében arra kéri a Magyar Szocialista Párt elnökét, hogy tegye meg a szükséges lépéseket pártja megtisztulása útján és hívja vissza dr. Nagy Imrét a Heves Megyei Közgyűlésben és annak bizottságában betöltött tisztségeiből.

Dr. Nagy Imre a Szuperinfó Online kérdésére, Szabó Róbert levelére reagálva elmondta, hogy a hat éve folyó eljárás során, a bírósági tárgyalásokon egyszer sem merült föl az, hogy bárki egyetlen forintot is saját célra fordított volna. Sőt, a bíróság indoklásában kiemelte, hogy a vállalás a hátrányos helyzetű gyerekek logopédiai ellátását célozta, s az igényelt normatívát erre a célra szabályosan használták fel. A fel nem használt 102 ezer forintot pedig visszautalták. A másodfok pedig úgy fogalmazott indoklásában, hogy a pénzt társadalmilag hasznos célra fordították.

– A per mindvégig arról szólt, hogy az igénylés során jól értelmeztük-e annak valamennyi szabályát– mondja dr. Nagy Imre. – A bíróság úgy ítélte meg, hogy ebben követtünk el hibát, de ezt én a mai napig vitatom – teszi hozzá a politikus. – De mivel a független bíróság másképp értelmezte az akkor érvényes jogszabályokat, mint mi, és ezt az igénylést én írtam alá, ennek felelősségét nem kívánom másra hárítani és a pénzbüntetést befizetem – jelenti ki dr. Nagy Imre.

– Örülök a Nógrád Megyei Törvényszékdöntésének abból a szempontból, hogy lezárta ezt a nyolc éve húzódó ügyet és ítéletével mentesített minden további jogkövetkezmény alól. Büntetlen előélettel végezhetem tovább a munkámat. Ezért nem mondtam le a Megyei Közgyűlésben és annak bizottságában betöltött tisztségeimről – jelenti ki dr. Nagy Imre..
SZUPERINFO.HU