Nem mumus, túlélhető az érettségi

Akt.:
Készüljünk fel minden eshetőségre: a tollak hajlamosak a legrosszabbkor kifogyni
Készüljünk fel minden eshetőségre: a tollak hajlamosak a legrosszabbkor kifogyni - © Fotó: AFP
Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza – Mit szabad, mit nem és mit ajánlott (t)enni az írásbeli vizsgákon?

A szabályok megszegésének minősül például a mobiltelefon használata, a fegyelmezetlenség, a meg nem engedett segédeszközök használata, a terem engedély nélküli elhagyása. Ha a felügyelő tanár a vizsga alatt szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó vizsgadolgozatát, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. Az igazgató az írásbeli vizsga befejezését követően kivizsgálja a bejelentést. A vizsgabizottság a szóbeli vizsgák megkezdése előtt a következő döntést hozhatja: a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt, vagy az adott vizsgatárgyból a vizsgázót javítóvizsgára utasítja.

Enni, inni lehet és kell!

Szükség van tápanyagra és folyadékra. A szendvics mellé hasznos az unásig ismert szőlőcukor, a banán, aki pedig csokira vágyik, azt vigyen magával! A tapasztalatok szerint az evés, főleg a csokievés sok vizsgázót megnyugtat, és az már félsiker. Arra viszont érdemes figyelni, hogy a ce­lofán csörgése ne hergelje fel a többi vizsgázót. Az energiaitalok is kerülendők, ha muszáj, inkább válasszunk egy sima kávét a vizsga előtt – gondoljunk a következő napokra is! Ugyanebből az okból kifolyólag ne töltsük álmatlanul, tanulással az éjszakákat. Fáradtan képtelenség jól teljesíteni, és alvás nélkül úgysem épül be a tananyag a fejbe.

Az írásbeli vizsgán csak a központilag kiadott feladatlapon, valamint a vizsgát szervező intézmény bélyegzőjével ellátott pótlapokon szabad dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyebet kék vagy fekete színű golyóstollal kell elkészíteni. Íróeszközökről és a segédeszközökről – például körzőről, vonalzóról, számológépről a matematikavizsgához – természetesen a vizsgázók gondoskodnak, és ezeket egymás között nem cserélhetik, tehát mindenki jó sok tollat, ceruzát vigyen magával, nehogy épp akkor apadjon el vagy törjön ki a hegye az összes írószerszámnak.

Pontosan megjelölni

Mindegyik feladatlapon, pótlapon fel kell tünteti a nevet, valamint a pótlapokon a vizsganap keltét és a vizsgatárgy nevét. Vázlatot, jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni. A vizsga alatt a termet csak indokolt esetben lehet elhagyni, s lehetőleg egyidejűleg csak egy vizsgázónak. Vagyis a mosdóba ki lehet menni, de csak egyedül. Ilyen esetben át kell adni a vizsgadolgozatot a felügyelő tanárnak, aki ráírja a távozás és a visszaérkezés pontos idejét. A folyosón is ül egy felügyelő tanár, aki arról gondoskodik, hogy a vizsgázók ne kerülhessenek kapcsolatba senkivel.

A vizsgaidő lejártával, a felügyelő tanár felszólítására a vizsgázók a vizsgadolgozatot, a pótlapokat beleteszik a borítékba, de nem zárják le. Bár ilyenkor már mindenki szabadulna, érdemes szépen, fegyelmezetten megvárni, hogy a dolgozatokat a felügyelő tanár egyesével átvegye, ellenőrizze és lezárja. A vizsgázó és az iskola érdeke is az, hogy sehol ne legyen hiba.

A feladatsorok a hivatalos javítási-értékelési útmutatókkal együtt a vizsgát követő napon kerülnek fel az Oktatási Hivatal honlapjára.

PtkI


A használható segédeszközöket is ellenőrzik
Debrecen - Legalább harminc perccel a vizsga időpontja előtt meg kell jelenni. Nem érdemes elkésni, de ha mégis sikerül, két eset lehetséges: ha a vizsgázó fel nem róható okból késik, nem jelenik meg, a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné, az adott vizsgatá...

Már csak két hét van hátra!
Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza - Május 3-án a nemzetiségi nyelv és irodalommal, 6-án pedig a magyar nyelv és irodalom írásbelikkel megkezdődik a 2019. évi tavaszi érettségi vizsgák időszaka. Az emelt szintű szóbelik június 5–13. között, a középszintűek június 17–28. között zajlanak majd. Aki pont....
SZUPERINFO.HU