Orosházi Lakásszövetkezet kontra pertársaság – döntött a bíróság

Orosházi Lakásszövetkezet kontra pertársaság – döntött a bíróság
Túlnyomó részben az Oroshházi Lakásszövetkezet nyert abban a perben, melyet Vokanics Mária és pertársai indítottak a lakásszövetkezet ellen a 2011-2012. évben meghozott küldöttgyűlési határozatok felülvizsgálata tárgyában. 2013. január 21.

napján a Szegedi Ítélőtábla előtt jogerős döntés született, és mivel a lakásszövetkezet túlnyomó részben pernyertes lett, így a felperesek kötelesek viselni a perköltséget, és az eljárási illetéket.

A Gyulai Törvényszék 2012. szeptemberében meghozott ítélete ugyan kisebb részben megváltoztatásra került, azonban a másodfokú tárgyaláson kimondták, hogy a tagok a jogaikat a küldöttek útján gyakorolják a küldöttgyűlésen, valamint a jogszabályoknak megfelelő eljárási rendben születtek meg a küldöttgyűlési határozatok, és így például a tisztségviselők megválasztása, valamint a költségvetést, és a 2011. októberében meghozott pótbefizetést elrendelő határozat meghozatala, illetve a díjazás megállapítása jogszerű volt.A Szegedi Ítélőtábla álláspontja szerint ugyanakkor a rezsiköltségekkel kapcsolatos határozat jogszabálysértő volt, valamint eljárási szempontból a lakásszövetkezet alapszabály módosítása is hatályon kívül lett helyezve, mivel annak részbeni hatályon kívül helyezése nem kivitelezhető. Az Alapszabály módosítás körében ugyanakkor érdemben az elsőfokú bíróság jogi álláspontját osztotta az Ítélőtábla, vagyis megismételt közgyűlésen nincs lehetőség a lakásszövetkezetből történő kiválásra.  

A jogerős döntés ellen fellebbezésnek, felülvizsgálatnak helye nincs,  így elhárult az akadály afelől, hogy az Orosházi Lakásszövetkezet elnökének ezen tisztségével összefüggő változásbejegyzése a Cégbíróságon átvezetésre kerüljön.

 .
SZUPERINFO.HU