Piroskák a Galériában

Piroskák a Galériában
Sokakkal beszélgetve egy készülőfélben lévő képzőművészeti kötet kapcsán, gyakran kell felsorolom a régi csongrádi művészeket. Így szoktam kezdeni: Piroska István… s itt mindenki rögtön félbeszakít, hogy nem István, hanem János. Pedig ez nem csak nyelvbotlás! Másokkal együtt őt is elfelejtette Csongrád. Nem árt hát egy kicsit feleleveníteni emlékét.


Piroska István 1886-ban született, rajzkészsége már korán megmutatkozott. 1903-ban a fővárosi Mintarajz Iskola, majd 1904-től a Képzőművészeti Főiskola növendéke lett Zemplényi Tivadar keze alatt. Jó barátságba került Mednyánszky Lászlóval, aki kedvelte és támogatta művészetét. 1906 után Münchenben, Párizsban képezte magát (igen nehéz anyagi körülmények között), majd számos utazást tett: járt Itáliában, Spanyolországban, Észak-Afrikában. Eközben szép számmal készítette érzékeny tanulmányképeit. Hazatérve azonban továbbra is Csongrádot és az Alföldet festette. 1910-ben a Nemzeti Szalonban és Csongrádon, 1911-ben Szentesen volt kiállítása. Igen fiatalon, 1912-ben tüdőbajban hunyt el. Életműve nagyrészt szétszóródott, mintegy ötven képe azonban fennmaradt családjánál, s néhány darab a múzeumba került.

Csongrád művészete tulajdonképpen Piroska Istvánnal kezdődik – s rögvest olyan magaslatokra hág, ami mutatja, itt valami van a tájban, valami van a levegőben. Ezt ékesen bizonyítja az azóta itt alkotó generációk sora.

Piroska István és unokaöccse, János festői életműve egyaránt ugyanazon téma köré szerveződik: a csongrádi tájat festették mindketten. Kiváló mesterek voltak, ugyanakkor – főként Piroska Jánost jellemezve –igaznak tűnik: a csongrádi vidék színeinek, hangulatainak ismerete nélkül (a kiváló technikai felkészültség ellenére is) valami elveszik műveikből.Alkotásiak azonban még egy külső szemlélő számára is rendkívül erőteljesek, önálló gondolatiságról és nagyfokú szenzibilisségről tesznek tanúbizonyságot.

Ezért is olyan jelentékeny, egyúttal meglepő Piroska István életműve, mert fájóan korán bekövetkezett halála miatt torzóban maradt munkássága ellenére is egy rendkívül érett művész képe bontakozik ki előttünk piktúrája láttán. Olyan teljesen önálló – bár Mednyánszky szavait kölcsönözve „mélabús” – művészi világot alakított ki rövid pályája során, ami csak a legnagyobb mestereket jellemzi. Neve olyan alakok sorába tartozik, mint Koszta, Tornyai, vagy Kohán – noha az utókor teljesen megfeledkezett róla.

Piroska István és János – mintegy hetven alkotást felvonultató – kiállítása megtekinthető a Városi Galériában április 10-ig.

A megnyitón készült képekért kattintson ide.

Ujszászi Róbert

– www.csongrad.hu –.
SZUPERINFO.HU