„Szép hazánkért hősi halált halt”

„Szép hazánkért hősi halált halt”
A címben szereplő sorok olvashatóak Szabó Ferenc síremlékén, aki az I. világháborúban harcolt hazájáért. A hősies katonát egy évszázaddal ezelőtt hiába várta haza menyasszonya az olasz frontvonalról, haslövéssel a bécsi kórházba került, ahol 1914.

december 5-én meghalt. Családja hozta haza Siófokra, hogy itt temethessék el.

Idén az I. világháború kitörésének 100. évfordulójára, a hősi halált halt katonákra emlékezünk, és emlékezik Szalay Etelka is a 29-evesen elhunyt Szabó Ferencre, aki anyai nagyanyja egyetlen fiútestvére volt.

Szalay Etelka a múlt évben családjának értékes hagyatékát adományozta a siófoki BRTK Könyvtár részére. A Siófokról elszármazott nyugdíjas rajzpedagógussal szeretetteljes, baráti kapcsolat alakult ki, s további tárgyi és írásos családi emlékeket ajándékozott az intézménynek. Az egyedi kordokumentumokból több generáció élettörténete rekonstruálható,

Így hozzájárulhatnak a település történetének megismeréséhez.

Szabó Ferencet az 1900-as években a „Régi temetőben” a temetődombon (mai Béke park) temették el. Siófok község akkoriban Veszprém megyéhez tartozott, de temetője Somogy megyében volt, a megyehatárt a Sió-csatorna jelentette. Innen vált szállóigévé az egykori mondás: „a siófoki ember Veszprémbe születik, és Somogyban temetik el.” Amikor Siófok 1938-ban saját községi temetőt létesített, ezt lezárták, és innen került át a síremlék a Kele utcai temetőbe, ahol ma is áll.

Siófokon az I. világháborúban elhunytak emlékére 1925. márc. 15-én állították, és avatták fel Székely Károly alkotását a Hősök emlékművét, amellyel az összes I. világháborús hősre emlékezett a község.

 

Emlékül: Egy kistelepülés, kisközösség számára különösen fontos, hogy halottai emlékét ápolja. Kiváltképp, ha férfiként, katonaként, hazaszeretetből küzdöttek. A siófoki Szabó Ferenc ezt tette, életét derékba törve, szerelmétől elszakítva, hazájától távol, valahol Olaszországban… Idén az I. világháború kitörésének 100. évfordulójára, a hősi halált halt katonákra, köztük az 1914. december 5-én fiatalon elhunyt Szabó Ferencre emlékezünk.Siófok.
SZUPERINFO.HU